Ktl-icon-tai-lieu

Tekla cho quản lý

Được đăng lên bởi noucampst
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT THÀNH VIÊN CỦA TRIMBLE

MÔ HÌNH
BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG
Dù bạn là một giám đốc dự án, quản lý, người lập dự toán,
người lập ến độ hay điều phối công trường thì thành công
của bạn đều phụ thuộc vào cách thức bạn lên kế hoạch như
thế nào, truyền đạt và quản lý thông n thiết kế ra sao trong
suốt một dự án xây dựng. Đồng thời, bạn cần phải giám sát
hoạt động từ giai đoạn cung cấp tới lắp đặt. Tekla
Structures dành cho Quản lý Xây Dựng là một nền
tảng của những giải pháp BIM (Mô hình hóa thông
n công trình), giúp tối đa hóa khả năng sử dụng và
những ích lợi ở đầu ra. Đây là giải pháp dựa trên nền
tảng mô hình hóa, nhằm hỗ trợ cho các nhà thầu,
nhà thầu phụ và các chuyên gia quản lý dự án bằng
cách tập trung các dữ liệu dự án vào một không gian
3D và 4D trực quan. Có thể kiểm soát được ến độ và chi
phí nhờ vào việc truyền đạt thông n và quy trình ra
quyết định đầy đủ và hiệu quả, đó là kết quả từ việc quản lý
được dữ liệu của cả quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự
án, vốn luôn rời rạc và thiếu nh liên kết.

Sử dụng mô hình kết cấu được cung cấp bởi các kỹ sư và nhà chế tạo để thấy
được đầy đủ khả năng của phần mềm:
Mô hình hóa toàn bộ ến trình từ quá trình ền xây dựng cho đến lập kế
hoạch xây dựng và quản lý công trường: lên kế hoạch và ến độ phần
kết cấu, khối lượng, chi phí và nguồn lực.
 Tự động nhập dữ liệu từ các mô hình, bảng nh, ến độ,
các trang web và dữ liệu công ty, v.v…
 Cập nhật và theo dõi các tác động cũng như các thay
đổi xảy ra trong dự án
 Hiển thị công trình như trong điều kiện thật, định vị
các nhiệm vụ trong công trình và thể hiện cho đội
làm việc biết cách chính xác để ến hành


GIAI ĐOẠN TIỀN XÂY DỰNG
Để đảm bảo sự thành công của một dự án xây dựng, có 2 vấn đề then chốt phải thỏa mãn: hiểu được
kỳ vọng của chủ đầu tư và thấu hiểu được mục đích của thiết kế. Quy trình BIM của phần mềm Tekla
Structures bao gồm cả thông n hình học của dự án cũng như những thông n chi ết các thuộc nh
của các thành phần trong dự án. Với các công cụ báo cáo mạnh mẽ, việc bóc tách khối lương được
thực hiện một cách nhanh chóng từ mô hình thiết kế. Khả năng hiện thị trực quan của Tekla giúp hiể n
thị các mức độ của sự hoàn thành công việc, việc mà rất khó có thể hình dung khi sử dụng các công cụ
thiết kế truyền thống. Khối lượng quyết định mọi thứ trong giai đoạn ền xây dựng, có cái nhìn rõ ràng
về phạm vi dự án bao gồm năng suất thi công và vật liệu sẽ giúp kiểm soát được quy trình định giá
cũng như lên kế hoạch thi công.

Sử dụng mô hình Tekla để:


...
MỘT THÀNH VIÊN CA TRIMBLE
Tekla cho quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tekla cho quản lý - Người đăng: noucampst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tekla cho quản lý 9 10 80