Ktl-icon-tai-lieu

tên đề tài

Được đăng lên bởi Nhung Dinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:
Năm học này tôi được giao chủ nhiệm lớp 3A. Qua thi khảo sát chất
lượng đầu năm, tôi thấy điểm kiểm tra Toán và Tiếng Việt của các em rất
thấp. Từ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, tôi tự đạt ra cho mình
nhiệm vụ “ Rèn học sinh yếu”.
Như vậy, do sự cần thiết của lớp học do tôi chủ nhiệm nên bản thân
tôi chọn “ Rèn học sinh yếu” ở lớp 3A Trường Tiểu học Cố Nghĩa làm đề
tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các em.
Hiện tượng học sinh yếu là một vấn đề bức thiết cần phải được
nghiên cứu giải quyết. Với lương tâm và trách nhiệm của một giáo viên chủ
nhiệm lớp nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm thực hiện mong
muốn được góp phần nhỏ bé vào việc “Rèn học sinh yếu” lớp 5/C thật sự trở
thành những trò giỏi có ích cho xã hội, cho đất nước.
Rèn học sinh yếu là công việc c
TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:
Năm học này tôi được giao chủ nhiệm lớp 5/C. Qua thi khảo sát chất
lượng đầu năm, tôi thấy điểm kiểm tra Toán và Tiếng Việt của các em rất
thấp. Từ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, tôi tự đạt ra cho mình
nhiệm vụ “ Rèn học sinh yếu”.
Như vậy, do sự cần thiết của lớp học do tôi chủ nhiệm nên bản thân
tôi chọn “ Rèn học sinh yếu” ở lớp 5C Trường Tiểu học Lê Hồng Phong làm
đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các em.
Hiện tượng học sinh yếu là một vấn đề bức thiết cần phải được
nghiên cứu giải quyết. Với lương tâm và trách nhiệm của một giáo viên chủ

nhiệm lớp nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm thực hiện mong
muốn được góp phần nhỏ bé vào việc “Rèn học sinh yếu” lớp 5/C thật sự trở
thành những trò giỏi có ích cho xã hội, cho đất nước.
Rèn học sinh yếu là công việc c
2. Thực trạng của vấn đề :
- Học yếu không chỉ là sự quan tâm của các thầy cô giáo, các cấp
lãnh đạo mà còn là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Trong thời gian gần
đây, tỉ lệ học sinh lưu ban ở các lớp, các trường là không đáng kể thậm chí là
không có nhưng thực tế thì không phải học sinh yếu không còn mà tình trạng
trẻ học yếu vẫn còn tồn tại ở các lớp, các trường.
- Về phía phụ huynh : đa số cho rằng giáo viên không có phương
pháp dạy đúng là nguyên nhân dẫn đến trẻ học kém.
Đối với học sinh yếu lớp 5C, những tình trạng thường xảy ra là do
các em không lo học, phần lớn là gia đình chưa quan tâm nhiều đến các em.
Ở đầu năm học 2011-2012, số học sinh yếu của lớp là 8,57%. Đây là một số
liệu m...
TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Năm học này tôi được giao chủ nhiệm lớp 3A. Qua thi khảo sát chất
lượng đầu năm, tôi thấy điểm kiểm tra Toán và Tiếng Việt của các em rất
thấp. Từ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, tôi tự đạt ra cho mình
nhiệm vụ “ Rèn học sinh yếu”.
Như vậy, do sự cần thiết của lớp học do tôi chủ nhiệm nên bản thân
tôi chọn “ Rèn học sinh yếu” ở lớp 3A Trường Tiểu học Cố Nghĩa làm đề
tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các em.
Hiện tượng học sinh yếu là một vấn đề bức thiết cần phải được
nghiên cứu giải quyết. Với lương tâm và trách nhiệm của một giáo viên chủ
nhiệm lớp nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm thực hiện mong
muốn được góp phần nhỏ bé vào việc “Rèn học sinh yếu” lớp 5/C thật sự trở
thành những trò giỏi có ích cho xã hội, cho đất nước.
Rèn học sinh yếu là công việc c
TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Năm học này tôi được giao chủ nhiệm lớp 5/C. Qua thi khảo sát chất
lượng đầu năm, tôi thấy điểm kiểm tra Toán và Tiếng Việt của các em rất
thấp. Từ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, tôi tự đạt ra cho mình
nhiệm vụ “ Rèn học sinh yếu”.
Như vậy, do sự cần thiết của lớp học do tôi chủ nhiệm nên bản thân
tôi chọn “ Rèn học sinh yếu” ở lớp 5C
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong làm
đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các em.
Hiện tượng học sinh yếu là một vấn đề bức thiết cần phải được
nghiên cứu giải quyết. Với lương tâm và trách nhiệm của một giáo viên chủ
tên đề tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tên đề tài - Người đăng: Nhung Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tên đề tài 9 10 437