Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định giá máy và thiết bị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thẩm định giá máy và thiết bị.
- Tổng quan về máy và thiết bị và thị trường máy - thiết bị
- Khấu hao và sự lỗi thời
- Tổng quan thẩm định giá máy - thiết bị
- Phương pháp thẩm định giá máy - thiết bị
- Báo cáo
Thẩm định giá máy và thiết bị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thẩm định giá máy và thiết bị 9 10 99