Ktl-icon-tai-lieu

tham khảo

Được đăng lên bởi nhanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chính phủ sẽ có 4 phó Thủ tướng, 22 bộ và cơ quan ngang bộ
(GDVN) - Với 489/497 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý (chiếm 97,3%), Quốc hội
thông quan cơ cấu tổ chức Chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình ngày 1/8.
Chính phủ sẽ có 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.
Như vậy các Bộ, cơ quan ngang bộ vẫn giữ nguyên như Chính phủ khóa 12. Thành viên Phó Thủ
tướng trong cơ cấu lần này giảm một vị trí so với khóa trước, không có vị trí Phó Thủ tướng kiêm
Bộ trưởng Ngoại giao.
Chính phủ khoá mới sẽ có 4 Phó Thủ tướng. Cùng đó, sẽ có 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra
Chính phủ.
Chính phủ sẽ trình QH xem xét phê duyệt chức danh Phó Thủ tướng phụ trách Ngoại giao sau.
Thủ tướng đề cử danh sách 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng

Các Phó Thủ tướng:
1. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 56 tuổi, quê Nam Dương, Nam Trực, Nam Định, trình độ
thạc sỹ tài chính ngân sách, quản trị kinh doanh, ủy viên Ban chấp hành Tư Đảng, Bộ trưởng Tài
chính.
2. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 57 tuổi, quê Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, trình độ
cử nhân kinh tế, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
3. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 52 tuổi, quê Quỳnh Dao, Quỳnh Phụ, Thái Bình, trình độ
kỹ sư hệ thống điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI.
4. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 58 tuổi, quê Phương Trà, Châu Thành, Trà Vinh, trình
độ giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sỹ quản lý cộng đồng, ủy viên TƯ Đảng.

Các Bộ trưởng:
1. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh 62 tuổi, quê Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc,
trình độ cử nhân khoa học quân sự, ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an
ninh, đại tướng.
2. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang 55 tuổi, quê Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, trình
độ tiến sỹ, ủy viên Bộ Chính trị, trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.
3. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 51 tuổi, quê Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, trình
độ thạc sỹ, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.
4. Bộ trưởng Nội...
Chính phủ sẽ có 4 phó Thủ tướng, 22 bộ và cơ quan ngang bộ
(GDVN) - Với 489/497 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý (chiếm 97,3%), Quốc hội
thông quan cấu tổ chức Chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình ngày 1/8.
Chính phủ sẽ có 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.
Như vậy các Bộ, quan ngang b vẫn giữ nguyên như Chính phủ khóa 12. Thành viên Phó Thủ
tướng trongcấu lần này giảm một v trí so với khóa trước, khôngvị trí Phó Thủ tướng kiêm
Bộ trưởng Ngoại giao.
Chính phủ khoá mới sẽ có 4 Phó Thủ tướng. ng đó, sẽ có 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, B pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương,
Bộ Nông nghiệpPhát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận ti, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh hội, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra
Chính phủ.
Chính phủ sẽ trình QH xem xét phê duyệt chức danh Phó Thủ tướng phụ trách Ngoại giao sau.
Thủ tướng đề cử danh sách 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng
Các Phó Thủ tướng:
1. Phó Thủ tướng Văn Ninh 56 tuổi, quê Nam Dương, Nam Trực, Nam Định, trình độ
thạc sỹi chính ngân sách, quản trị kinh doanh, ủy viên Ban chấp hành Đảng, B trưởng Tài
chính.
2. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 57 tuổi, quê Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, trình độ
cử nhân kinh tế, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
3. Phó Thủ tướng Hng Trung Hải 52 tuổi, quê Quỳnh Dao, Quỳnh Phụ, Thái nh, trình độ
kỹ hệ thống điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh, ủy viên Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI.
4. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 58 tuổi, quê Phương Trà, Châu Thành, Trà Vinh, trình
độ giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sỹ quản lý cộng đồng, ủy viên TƯ Đảng.
Các Bộ trưởng:
1. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh 62 tui, qThạch Đà, Linh, nh Phúc,
trình độ cử nhân khoa học quân sự, ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng an
ninh, đại tướng.
2. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang 55 tuổi, quê Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, trình
độ tiến sỹ, ủy viên Bộ Chính trị, trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.
3. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 51 tuổi, quê Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, trình
độ thạc sỹ, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.
4. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình 57 tuổi, quê Long Đức, thành phố Trà Vinh, trình độ
cử nhân, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Nội vụ.
5. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường 58 tuổi, quê Việt Xuân, Vĩnh ng, Vĩnh Phúc, trình
độ Phó giáo sư, tiến sỹ luật, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng.
6. Bộ trưng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh 58 tuổi, quê H M, Đan Phượng, Hà Nội,
kỹ nông nghiệp, y viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.
7. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ 54 tuổi, quê Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, trình
độ tiến sỹ, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước.
tham khảo - Trang 2
tham khảo - Người đăng: nhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tham khảo 9 10 952