Ktl-icon-tai-lieu

Thang đo tỷ lệ

Được đăng lên bởi Châu Chấu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thang đo định danh

•
•

+Ưu điểm: tính khái quát cao
+Hạn Chế: mức đo lường thấp nhất

Thang đo tỷ lệ

•
•

Khái niệm
Là thang đo cho biết các tính chất về tính khác biệt, thứ tự và đồng nhất của
khoảng cách mà còn cho biết về sự vắng mặt của đặc điểm được đo.

•
•

Đặc điểm

•
•

Công dụng

Cung cấp thông tin chính xác về tỷ lệ giữa các điểm số trong thang. Điều này dẫn
đến sự tranh luận trong giới về phân biệt loại thang đo.
Trong nghiên cứu tâm lý học thường để đo yếu tố thời gian, ví dụ, thời gian thực
hiện nhiệm vụ, thời gian diễn ra phản ứng, tuổi… hay đo lường bằng hệ đếm (số
lượng hành vi trong một đơn vị thời gian, số lượng từ, ngữ được sử dụng trong
một đoạn văn bản, một trích đoạn lời nói…)

Phép toán thường dùng trong
thang đo tỷ lệ

•
•
•
•
•
•
•
•

Đo lường độ tập trung: Tính trung bình tỷ lệ
Đo lường độ phân tán : Tính hệ số biến thiên
Đo lường tính tương quan: Hệ số ngẫu nhiên
Dãy tương quan
Hệ số tương quan
Kiểm định: Kiểm địnhχ2
Kiểm định dấu
Kiểm định t, F

•
•

Ví dụ thang đo tỷ lệ
Thu nhập trung bình một tháng của ông A là 2 triệu đồng và thu nhập của bà B là
4 triệu đồng thì ta có thể nói rằng thu nhập trung bình trong một tháng của bà B
gấp 2 lần thu nhập của ông A.

•
•

+ Ưu điểm : thiết lập được tỷ lệ giữa các điểm số thu được, thông tin chính xác
+ Nhược điểm : các hiện tượng tâm lý thường khó đo được bằng thang tỷ lệ
chính xác tuyệt đối

Chú thích cụ thể các phep toán

•
•
•
•

 Trung bình tỷ lệ
Cách tính: Xtb=
Trong đó:

X1, X2, X3,…, Xn: các giá trị tỉ lệ (%)

n: số lượng các giá trị tỉ lệ

...
Thang đo định danh
u điểm: nh khái quát cao
+Hạn Chế: mức đo lường thấp nhất
Thang đo tỷ lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thang đo tỷ lệ - Người đăng: Châu Chấu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thang đo tỷ lệ 9 10 461