Ktl-icon-tai-lieu

Thất bại ngọt ngào của New Coke ở tuổi 25

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thất bại ngọt ngào của New Coke ở tuổi
25

Thật sự khó tin là Coke đã tồn tại được ¼ thế kỷ
từ khi nó xuất hiện và đang kỉ niệm 25 năm kể từ
ngày ra mắt thức uống Coke mới.

Với hơn 40 ngàn kết quả có được khi tìm kiếm
trên mạng với từ “New Coke” và “sự sai lầm”, nó
được xem như câu chuyện về bài học cảnh báo
được đưa vào giảng dạy tại các trường kinh tế.
Vậy mà trong những ngày đầu tháng Tư sôi động
của năm 1985, Coke đã nghĩ rằng nó cầm chắc
phần thắng trong tay.

Điều này dễ dàng trách mắng Coke khi quyết
định thay đổi sản phẩm, vì trước đó việc thay đổi
này được đã được khuyên rằng là đi sai hướng.
Tuy nhiên, nó có những lí do riêng của mình.
Theo số liệu thống kê trong ngành giải khát năm
1985, bản khảo sát của Coca Cola đã chứng minh
rằng 55% trong 200,000 thử nghiệm được khảo
sát, đã trả lời là họ thích sản phẩm New Coke
hơn, trong khi chỉ có 45% chọn sản phẩm thức
uống nguyên thủy với công thức tồn tại 99 năm
qua. Tuy nhiên, những mẫu được chọn để khảo
sát được cho là không chất lượng khiến cho đa số
mọi người đều nghi ngờ mức độ tin cậy của kết
quả khảo sát này.
Có thể New Coke có cơ hội, và kết quả từ Focus –
group đã đúng. Vài tháng sau, New Coke đã có 1 sự
tặng trưởng mạnh, tuy nhiên sau đó, lại bị tẩy
chay và hoàn toàn không thể phục hồi.
Các tờ nhật báo hàng ngày vốn đã có sự quan tâm
ngay từ lúc bắt đầu tung ra sản phẩm mới, thì lúc
này họ càng quan tâm đến cuộc chiến trong ngành
thức uống, và chiến lược media càng bùng phát
dữ dội hơn sau đó với dự báo về thất bại của
chiến dịch này. Và việc thất bại của New Coke
đồng nghĩa với sự quay trở lại của thức uống
Original Coke, điều này đã được tờ The Atlanta
Jounal – Constitution minh họa và so sánh như 1
cuộc giải cứu Coke nguyên thủy được đăng và
phát hành ngày 11/7:

“Thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 1985, sau công
nguyên, ngày này sẽ mãi mãi đổ chuông trong lịch
sử của chúng ta như là ngày cuối cùng kết thúc
cuộc khủng hoảng con tin. Nó không phải là sự
giải cứu con tin từ những bóng đen của những
người Shiite vào lúc 5h ở sân bay, gây ra những
cuộc hỗn chiến và bạo loạn. Mà nó là sự giải cứu
thành công loại thức uống Coke nguyên thủy –
original formula Coke – điều này được ví như
những tia nắng mặt trời tỏa sáng đại dương
được mang đến bởi bộ ba vị lãnh đạo trang trọng
của Coca Cola lúc bấy giờ.”
Một điều tệ hại thật sự, chỉ 1 bài báo, báo trước
thời điểm kết thúc của nó đã tới, mặc dù trước
đó New Coke được xem như là một chiến dịch
tiếp thị lan truyền. 25 năm sau đó, thảm họa New
Coke trở t...
Th t b i ng t ngào c a New Coke tu i
25
Th t s khó tin là Coke đã t n t i đ c ¼ th k ượ ế
t khi nó xu t hi n và đang k ni m 25 năm k t
ngày ra m t th c u ng Coke m i.
V i h n 40 ngàn k t qu có đ c khi tìm ki m ơ ế ượ ế
trên m ng v i t “New Coke” và “s sai l m”, nó
đ c xem nh câu chuy n v bài h c c nh báoượ ư
đ c đ a vào gi ng d y t i các tr ng kinh t .ượ ư ườ ế
V y mà trong nh ng ngày đ u tháng T sôi đ ng ư
c a năm 1985, Coke đã nghĩ r ng nó c m ch c
ph n th ng trong tay.
Thất bại ngọt ngào của New Coke ở tuổi 25 - Trang 2
Thất bại ngọt ngào của New Coke ở tuổi 25 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thất bại ngọt ngào của New Coke ở tuổi 25 9 10 839