Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn
Đoàn Lê
Vũ Thúy Hằng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Dục Tú
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tìm hiểu thế giới nghệ thuật truyện ngắn của Đoàn Lê: cảm hứng nghệ
thuật (cảm hứng bi kịch và cảm hứng triết luận), thế giới nhân vật (nhân vật và hoàn
cảnh, các kiểu nhân vật và phương thức biểu hiện), các phương diện nghệ thuật cơ
bản (cốt truyện, tình huống truyện, không gian - thời gian, ngôn ngữ nghệ thuật,
giọng điệu nghệ thuật)…để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, những đóng góp về sự
cách tân nghệ thuật của Đoàn Lê đối với văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ đó
có cái nhìn khái quát, đa diện về truyện ngắn Việt Nam đương đại.
Keywords. Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Nghiên cứu văn học; Thế giới nghệ
thuật
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Văn học Việt Nam sau chiến tranh có nhiều khởi sắc. Những tìm tòi, đổi mới về
cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật của văn học giai đoạn này đã khẳng định những bước
chuyển mạnh mẽ của văn học nước nhà. Đặc biệt từ sau đổi mới, văn học thực sự có những
bước tiến quan trọng bắt nhịp kịp thời với bước chuyển của thời đại. Sự xuất hiện của hàng
loạt những cây bút nữ đã tạo nên diện mạo mới cho văn xuôi giai đoạn này như Đoàn Lê, Lê
Minh Khuê, Y Ban, Lý Lan, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, nhất là
với thể loại truyện ngắn. Họ nhìn nhận những vấn đề của cuộc sống bằng sự tinh tế, nhạy cảm
của trái tim phụ nữ. Họ đưa vào tác phẩm của mình “một sinh khí mới rất cần thiết để thể
hiện bề sâu, bề sau của cuộc sống con người hôm nay” (Nguyễn Minh Châu). Mỗi người một
phong cách, một hướng tiếp cận, khám phá đời sống, các cây bút nữ giai đoạn này đều nỗ lực
thể hiện sự phong phú phức tạp muôn màu của cuộc sống thời mở cửa, góp phần làm nên
diện mạo của một nền văn học mới. Đóng góp của họ được thể hiện nhiều nhất ở thể loại
truyện ngắn. Có thể nói văn học từ sau đổi mới là sự lên ngôi của thể loại này. Những tìm tòi,
đổi mới về tư tưởng chủ đề, về hình thức nghệ thuật trong truyện ngắn là những đóng góp
quan trọng làm nên những bước phát triển vững chắc cho thể loại truyện ngắn Việt Nam. Vì
vậy tìm hiểu những khám phá nghệ thuật của bất cứ một tác giả nào trong giai đoạn văn học
này cũng là những đóng góp có ý nghĩa để có cái nhìn khái quát hơn về diện mạo của cả một
giai đọan văn học.
1.2 Đoàn Lê là một trong những gương mặt nữ ít nhiều đã thể hiện phong cách nghệ
thuật của mình trên vă...
11
Nguyn Minh Châu (1994)- Trang giấy trước đèn - NXB Khoa học xã hội & Nhân văn.
12
Trn Ngc Dung (1993)- Ba phong cách truyện ngn: Nguyễn Công Hoan, Thch Lam,
Nam Cao - Luận văn PTS Khoa hc Ng văn – ĐHSPHN.
13
Nguyn Lân Dũng (2006) Ai cứu xóm Chùa- Báo văn ngh s 4
14
Đặng Anh Đào (1991) - Mt hiện tượng mới trong hình thức k truyện hôm nay - Tạp chí
văn học s 6.
15
Đặng Anh Đào (1993) - Hình thức mi trong truyn ngắn hôm nay - Tp chí khoa học văn
hc s 3.
16
Trần Thanh Đạm (1989)- Nghĩ về mt xu thế đổi mới trong đời sống văn trương hiện nay
- Báo văn nghệ s 1.
17
Hà Minh Đức (1992) - Loi th văn học - NXB Giáo dục.
18
Hà Minh Đức (ch biên) (1995)- Lý luận văn học - NXB Hà Nội.
19
Trần Thanh Địch (1998) - Tìm hiểu truyn ngn- NXB tác phẩm mi.
20
Phùng Hữu Hi - Yếu t k o trong truyn ngn Vit Nam hiẹn đại t sau năm 1975 -
www.evan.com,vn.
21
Lê Bá Hán – Trần Đình Sử - Nguyn Khc Phi (1997) - T đin thut ng văn học - NXB
ĐHQG Hà Nội.
22
Hoàng Thị Hồng Hà (2003) - Truyn ngn n và xu hướng t nghim - Tạp chí Nghề o -
Văn nghệ Công an số 10.
23
Nguyễn Hà (2000)- Cm hng bi kịch nhân văn trong tiểu thuyết Vit Nam na sau thp
niên 80 - Tạp chí Văn học s 3.
24
Nguyễn Thái Hòa ( 2000)- Nhng vấn đề thi pháp của truyn - NXB Giáo dục.
25
Tô Hoài (1997) - S tay viết văn - NXB tác phẩm mới Hà Nội.
26
Vũ Thị Hng (1991) - Gp g mt s nhà văn nữ - Tạp chí tác phẩm mi s 10.
27
Hoàng Ngọc Hiến (1991)- Thi pháp của truyn - Báo Văn nghệ s 31.
28
Đỗ Đức Hiu (2000) - Thi pháp học hiện đại - NXB Hội nhà văn.
29
Nguyễn Thanh Hùng (2000) - Chiến tranh đi qua tình ngưi li - Tp chí Văn học s 3.
30
Lê Thị ng (1995) - Những đặc điểm cơ bản ca truyn ngn Việt Nam giai đoạn sau
1975 - Luận án TS khoa học Ng văn - ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.
31
Lê Thị ng (1994) - Quan nim v con người cô đơn trong truyện ngn hin nay - Tp
chí Văn học s 2.
32
Lê Thị ng (1995) - Các kiểu kết thúc của truyn ngắn hôm nay - Tạp chí văn học s
4.
33
M.B.Khrapchenkô (1978) - Cá tính sáng tạo của nhà văn và s phát triển văn học - NXB
Tác phẩm mi.
34
M.B.Khrapchenkô (2002)- Nhng vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn
hc - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
35
Phùng Ngoc Kiếm (1998) - Con người trong truyn ngn Vit Nam 1945-1975 - NXB
ĐHQG Hà Nội.
36
Lê Minh Khuê ( 2003) - Truyn ngn chn lc - NXB Giáo dục.
37
Chu Lai (2007)- Ăn mày dĩ vãng - NXB Hà Nội.
38
Tôn Phương Lan ( 2001)- Một vài suy nghĩ về con người trong văn học thi k đổi mi -
Tạp chí Văn học s 9.
39
Nguyễn Văn Long ( 2003) - Văn học Vit Nam trong thời đại mi - NXB Giáo dục.
40
Nguyễn Văn Lưu (1995) - Lun chiến văn chương - NXB Văn học.
41
Nguyễn Đăng Mạnh ( 1994) - Con đường đi vào thế gii ngh thut của nhà văn NXB
Giáo dục.
42
Nguyn Đăng Mạnh ( 2003) - Khái quát Văn học Vit Nam trong thời đại mi - NXB
Giáo dục.
43
Nguyễn Đăng Mạnh ( 2003) - Nhà văn Việt Nam hiện đại - chân dung và phong cách -
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê 9 10 570