Ktl-icon-tai-lieu

Thế nào là bán các lợi ích ? Kh.hàng thường có những nh.cầu, mong muốn gì ? Chúng ta có thể đáp ứng ntn ? Cho ví dụ ?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bán các lợi ích :
Khi khách hàng đến với chúng ta, họ không mua một hàng hoá cụ thể, mà họ mua các lợi ích, công dụng, sự hài lòng. Do vậy, người bán hàng phải hiểu rõ những mong đợi của khách hàng, để giúp họ lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
b/ Kh.hàng thường có những nhu.cầu, mong muốn :
- Được giúp đỡ;
- Đuợc thông cảm, chia xẻ;
- Được chào đón niềm nở;
- Được tôn trọng, đề cao;
- Được quan tâm;
- Được xưng hô như mong muốn;
- Được nhớ tên .
c/ Nhiệm vụ của người bán hàng là :
- Phát hiện ra các nh.cầu, mong muốn của kh.hàng và đáp ứng các nh.cầu đó tốt hơn các đối thủ c.tranh.
- Khách hàng rất đa dạng, do vậy nhu cầu, mong muốn của họ cũng đa dạng. Vì vậy, người bán hàng cần phân loại kh.hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu về kh.hàng và cập nhật để hiểu rõ kh.hàng, làm c.sở đáp ứng tốt nhất nh.cầu của họ.
-Để phát hiện, hiểu rõ nh.cầu, mong muốn của kh.hàng, chúng ta có thể thực hiện qua các hình thức sau :
Thế nào là bán các lợi ích ? Kh.hàng thường có những nh.cầu, mong muốn gì ? Chúng ta có thể đáp ứng ntn ? Cho ví dụ ? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thế nào là bán các lợi ích ? Kh.hàng thường có những nh.cầu, mong muốn gì ? Chúng ta có thể đáp ứng ntn ? Cho ví dụ ? 9 10 537