Ktl-icon-tai-lieu

Thế nào là hiểu biết về cạnh tranh ? Các chiến lược cạnh tranh ? Thông tin về đối thủ cạnh tranh ? Thái độ của người bán hàng đối với đối thủ cạnh tranh ?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
a/ Khái quát về cạnh tranh : C.tranh là quy luật của thị trường, là động lực thúc đẩy nền kinh tế. Cạnh tranh bình đẳng có lợi cho khách hàng, cho xã hội. Th.trường BCVT V.Nam đang được mở của dần cho c.tranh trong nước và ngoài nước.
b/ Các ch.lược c.tranh : Các đối thủ thường c.tranh bằng các ch.lược sau :
- C.tranh bằng giá cả.
- C.tranh bằng chất lượng
- C.tranh bằng đa dạng hoá sản phẩm.
- C.tranh bằng chăm sóc khách hàng.
c/ Thông tin về đối thủ c.tranh :
- Ai là đối thủ c.tranh của C.ty ?
- Ưu nhược điểm của s.phẩm c.tranh so với s.phẩm của Cty ở các mặt sau :
+ Chất lượng ( thời gian toàn trình )
Thế nào là hiểu biết về cạnh tranh ? Các chiến lược cạnh tranh ? Thông tin về đối thủ cạnh tranh ? Thái độ của người bán hàng đối với đối thủ cạnh tranh ? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thế nào là hiểu biết về cạnh tranh ? Các chiến lược cạnh tranh ? Thông tin về đối thủ cạnh tranh ? Thái độ của người bán hàng đối với đối thủ cạnh tranh ? 9 10 873