Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho một huyện với dân số 12.000 dân sử dụng nguốn nước mặt tại khu vực

Được đăng lên bởi 06ktmt2
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1879 lần   |   Lượt tải: 3 lần
  Nước là nhu cầu cần thiết của mọi sinh vật sống trên trái đất, không có nước cuộc sống trên trái đất không thể tồn tại.Nhu cầu dùng nước rất lớn. Vấn đề xử lí nước và cung cấp nước sạch, chống ô nhiễm nguồn nước do tác động của nứơc thải sinh họat và nước thải sản xuất là vấn đề cần quan tâm hàng đầu.
  Mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn riêng về tiêu chuẩn nước cấp. Trong đó, các chỉ tiêu cao thấp khác nhau nhưng nhìn chung các chỉ tiêu phải đảm bảo an tòan vệ sinh về số lượng vi sinh có trong nước, không có các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các chỉ tiêu về pH, độ cứng, độ đục, độ màu, hàm lượng kim loại hòa tan, mùi vị…
  Các nguồn nước trong tự nhiên ít khi đảm bảo được hết các tiêu chuẩn chung về nước cấp. Do đó, tính chất có sẵn của nguồn nước hay bị ô nhiễm nên tùy thuộc vào từng chất lượng nước và yêu cầu về chất lượng nước cấp mà cần phải có quá trình xử lí cho thích hợp, đảm bảo cung cấp nước có chất lượng nước tốt và ổn định chất lượng nước cho từng nhu cầu sử dụng.
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TPHCM
Khoa Môi Trường
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo-----
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC CẤP
Họ và tên sinh viên: Trần Đình Thi
Lớp : 05-KTMT-2
Ngành : Kỹ Thuật Môi Trường
MSSV: 0510020309
1. Ngày giao đồ án: 09 - 05 - 2013
2. Ngày hoàn thành đồ án: 26 – 06 - 2013
3. Đầu đề đồ án: Thiết kế hệ thống xử nước cấp sinh hoạt cho một
huyện với dân số 12.000 dân sử dụng nguốn nước mặt tại khu vực
4. Yêu cầu và số liệu ban đầu:
- Một số chỉ tiêu cơ bản của nguồn nước như sau:
ST
T
Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ
1 pH - 7,5
2 Chất rắn lơ lửng mg/l 250
3 Độ đục NTU 20
4 Độ màu mg/l 30
5 Amoni mg/l 3
6
Độ cứng tính theo
CaCO
3
mg/l 250
7 Coliform tổng số Vi khuẩn/100ml 1600
- Giả sử nhà máy nước được xây dựng trên khu đất có địa hình bằng phẳng, cao độ địa
hình giả định là +0,00
- Tiêu chuẩn nước sau xử đđạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn
uống QCVN 01:2009/BYT.
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho một huyện với dân số 12.000 dân sử dụng nguốn nước mặt tại khu vực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho một huyện với dân số 12.000 dân sử dụng nguốn nước mặt tại khu vực - Người đăng: 06ktmt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho một huyện với dân số 12.000 dân sử dụng nguốn nước mặt tại khu vực 9 10 908