Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật
di truyền
Lại Thị Nhung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính & các hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: TS. Lê Trọng Vĩnh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các khái niệm liên quan đến chuỗi cung ứng, các yêu cầu về quản
trị chuỗi cung ứng và các cách tiếp cận trước đây đặc biệt là việc sử dụng giải thuật di
truyền. Nghiên cứu mô hình toán học của bài toán. Tìm hiểu về giải thuật di truyền và
chi tiết việc áp dụng giải thuật di truyền để giải bài toán: thuật giải di truyền (ý tưởng
của thuật toán di truyền, các vấn đề cơ bản về thuật toán di truyền); thuật giải di truyền
giải bài toán thiết kế chuỗi cung ứng (sự biểu diễn của cá thể, hàm đo độ thích nghi, các
toán tử di truyền).
Keywords: Toán học; Giải thuật di truyền; Chuỗi cung ứng; Thiết kế mạng
Content
MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu kéo theo nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà
sản xuất, những tập đoàn và các công ty xuyên quốc gia. Để tồn tại trong bối cảnh này, mục tiêu
đầu tiên mà các công ty đều hướng tới là tăng năng suất, giảm chi phí và tạo nên những lợi thế
riêng có của mình. Bên cạnh việc khai thác tối đa những lợi thế khách quan từ môi trường bên
ngoài thì một yêu cầu quan trọng đối với mỗi một công ty là cải tiến các yếu tố nội sinh liên
quan tới quy trình sản xuất của bản thân doanh nghiệp. Vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng chính
là một trong những yếu tố nội sinh làm nên sức mạnh trong cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Đây là một vấn đề không mới bởi ngay từ khi nền kinh tế thế giới bắt đầu có sự cạnh tranh thì
việc quản trị tốt chuỗi cung ứng đã được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
Trong quản trị chuỗi cung ứng (supply chain management), việc thiết kế mạng chuỗi
cung ứng (supply chain networks) còn gọi là thiết kế chuỗi cung ứng là rất quan trọng và nó là
bài toán quản trị hoạt động chiến lược. Thiết kế chuỗi cung ứng cung cấp một nền tảng tối ưu
đem lại hiệu quả và thực tế cho việc quản trị chuỗi cung ứng, nó thường bao gồm nhiều mục
tiêu và thường mâu thuẫn nhau như là giá, cấp độ dịch vụ và tận dụng tài nguyên.

Theo truyền thống, các giai đoạn (chức năng) tiếp thị, phân phối, lập kế hoạch sản xuất
và tổ chức mua bán theo chuỗi cung được tổ chức một cách độc lập. Tuy nhiên, những cách
thức tổ chức khác nhau có những mục tiêu riêng và chúng thường mâu thuẫn nhau. Do đó cần
phải có một kỹ thuật qua đó các chức năng khác nhau có thể hợp nhất lại với nhau, và ...
Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật
di truyền
Lại Thị Nhung
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính & các hệ thống tính toán
số: 60 46 35
Người ng dẫn: TS. Lê Trọng Vĩnh
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các khái niệm liên quan đến chuỗi cung ng, các yêu cầu về quản
trị chuỗi cung ứng các cách tiếp cận trước đây đặc biệt việc sử dụng giải thuật di
truyền. Nghiên cứu mô hình toán học của i toán. Tìm hiểu về giải thuật di truyền
chi tiết việc áp dụng giải thuật di truyền để giải bài toán: thuật giải di truyn (ý tưởng
của thuật toán di truyn, các vấn đề bản về thuật toán di truyền); thuật giải di truyn
giải i toán thiết kế chuỗi cung ứng (sự biểu diễn của cá thể, hàm đo độ tch nghi, các
toán tử di truyền).
Keywords: Toán học; Giải thuật di truyền; Chuỗi cung ứng; Thiết kế mng
Content
MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa một xu hướng tất yếu kéo theolà sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà
sản xuất, những tập đoàn và các công ty xuyên quốc gia. Để tồn tại trong bi cảnh này, mục tiêu
đầu tiên mà các công ty đều hướng tới là tăng năng suất, giảm chi ptạo nên những lợi thế
riêng của nh. Bên cạnh việc khai thác tối đa nhng lợi thế khách quan tmôi trường n
ngoài t mt yêu cầu quan trọng đối với mỗi mt công ty cải tiến các yếu tố nội sinh liên
quan ti quy trình sản xuất của bản tn doanh nghiệp. Vấn đề về quản tr chuỗi cung ứng chính
một trong những yếu tnội sinh làm n sức mạnh trong cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Đây một vấn đề không mới bởi ngay tkhi nền kinh tế thế giới bắt đầu sự cạnh tranh thì
việc quản tr tốt chuỗi cung ứng đã được đặt ra như mt yêu cầu cấp thiết.
Trong quản trị chuỗi cung ứng (supply chain management), việc thiết kế mng chuỗi
cung ng (supply chain networks) còn gọi là thiết kế chuỗi cung ng là rất quan trọng
bài toán quản trị hoạt động chiến lược. Thiết kế chuỗi cung ng cung cấp một nền tảng tối ưu
đem lại hiệu quả thực tế cho việc quản trị chuỗi cung ứng, nó thường bao gồm nhiều mục
tiêu và thường mâu thuẫn nhau như là giá, cấp độ dịch vụ và tận dụng i nguyên.
Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền 9 10 495