Ktl-icon-tai-lieu

Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM

SV: NGÔ MINH QUÂN

THIẾT LẬP, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHOA KHÁM
BỆNH BỆNH VIỆN MẮT TPHCM THEO YÊU CẦU HỆ
THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP HCM, THÁNG 7/201

TÓM TẮT LUẬN VĂN

2

PHẦN TÓM TẮT
Chương: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Ngành y tế nước nhà chiếm 96,5% trong tổng số 1.028 bệnh viện và chiếm 97,8% trong tổng
số 126.172 giường bệnh. Đánh giá năm 2003 Bộ y tế, tỷ lệ bệnh viện hạng I và hạng II chỉ
chiếm 10,7%, đây là những bệnh viện thường xuyên bị quá tải, nhất là tuyến Trung ương,
Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, cùng với sự hội nhập kinh tế, văn hóa một
trong những vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm sâu sắc đó là chất lượng ngày càng
cao của các sản phẩm dịch vụ, vấn đề môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tại Việt nam hiện nay, vấn đề chất lượng luôn được cộng đồng và xã hội quan tâm,
đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người dân đó là Bệnh viện. Cùng với trách
nhiệm chung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ môi trường của cộng đồng và
xã hội, Bệnh viện Mắt TP. HCM đang tập trung mọi nỗ lực đầu tư phát triển, khẳng định vị
thế hàng đầu trong ngành nhãn khoa. Từng bước vươn tầm hoạt động ra các nước trên thế
giới, gây dựng thương hiệu uy tín về chất lượng dịch vụ. Nhằm khẳng định là một trong
những Bệnh viện ngang tầm khu vực và tiếp cận với những Bệnh viện hàng đầu thế giới thì
việc xây dựng hình ảnh một Bệnh viện với việc quản lý một cách có hệ thống, cung cấp cho
người dân một chất lượng khám chữa bệnh …, luôn tuân thủ các chính sách bảo vệ môi
trường là điều cần thiết.
Chính vì vậy, việc “THIẾT LẬP, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHOA KHÁM BỆNH
BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM THEO YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ISO 9001:2008” đã trở nên rất cần thiết và là “tiêu điểm” nghiên cứu của đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu, đánh giá thực trạng và hiệu quả của công tác QLCL hiện tại của Bệnh viện
Mắt TP. HCM.

SV: NGÔ MINH QUÂN

GVHD: NGÔ GIA LƯƠNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN

3

Nghiên cứu xây dựng triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Bệnh
viện Mắt TP. HCM.
3. Nội dung nghiên cứu
Với mục đích xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Bệnh viện Mắt
TP. HCM, đồ án tập trung vào những nội dung chính sau đây:
- Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý và xác định các khía cạnh quản lý theo hệ thống
có ý nghĩa của Bệnh viện Mắt TP. HCM.
- Xây dựng các thủ tục qu...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM
SV: NGÔ MINH QUÂN
THIẾT LẬP, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHOA KM
BỆNH BỆNH VIỆN MẮT TPHCM THEO YÊU CẦU HỆ
THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
TP HCM, THÁNG 7/201
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 9 10 576