Ktl-icon-tai-lieu

Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM

SV: NGÔ MINH QUÂN

THIẾT LẬP, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHOA KHÁM
BỆNH BỆNH VIỆN MẮT TPHCM THEO YÊU CẦU HỆ
THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP HCM, THÁNG 7/201

TÓM TẮT LUẬN VĂN

2

PHẦN TÓM TẮT
Chương: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Ngành y tế nước nhà chiếm 96,5% trong tổng số 1.028 bệnh viện và chiếm 97,8% trong tổng
số 126.172 giường bệnh. Đánh giá năm 2003 Bộ y tế, tỷ lệ bệnh viện hạng I và hạng II chỉ
chiếm 10,7%, đây là những bệnh viện thường xuyên bị quá tải, nhất là tuyến Trung ương,
Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, cùng với sự hội nhập kinh tế, văn hóa một
trong những vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm sâu sắc đó là chất lượng ngày càng
cao của các sản phẩm dịch vụ, vấn đề môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tại Việt nam hiện nay, vấn đề chất lượng luôn được cộng đồng và xã hội quan tâm,
đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người dân đó là Bệnh viện. Cùng với trách
nhiệm chung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ môi trường của cộng đồng và
xã hội, Bệnh viện Mắt TP. HCM đang tập trung mọi nỗ lực đầu tư phát triển, khẳng định vị
thế hàng đầu trong ngành nhãn khoa. Từng bước vươn tầm hoạt động ra các nước trên thế
giới, gây dựng thương hiệu uy tín về chất lượng dịch vụ. Nhằm khẳng định là một trong
những Bệnh viện ngang tầm khu vực và tiếp cận với những Bệnh viện hàng đầu thế giới thì
việc xây dựng hình ảnh một Bệnh viện với việc quản lý một cách có hệ thống, cung cấp cho
người dân một chất lượng khám chữa bệnh …, luôn tuân thủ các chính sách bảo vệ môi
trường là điều cần thiết.
Chính vì vậy, việc “THIẾT LẬP, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHOA KHÁM BỆNH
BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM THEO YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ISO 9001:2008” đã trở nên rất cần thiết và là “tiêu điểm” nghiên cứu của đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu, đánh giá thực trạng và hiệu quả của công tác QLCL hiện tại của Bệnh viện
Mắt TP. HCM.

SV: NGÔ MINH QUÂN

GVHD: NGÔ GIA LƯƠNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN

3

Nghiên cứu xây dựng triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Bệnh
viện Mắt TP. HCM.
3. Nội dung nghiên cứu
Với mục đích xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Bệnh viện Mắt
TP. HCM, đồ án tập trung vào những nội dung chính sau đây:
- Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý và xác định các khía cạnh quản lý theo hệ thống
có ý nghĩa của Bệnh viện Mắt TP. HCM.
- Xây dựng các thủ tục qu...
TÓM TẮT LUẬN VĂN 6
SV: NGÔ MINH QUÂN GVHD: NGÔ GIA LƯƠNG
- Năm 1987, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) chấp nhận hầu hết các tiêu chuẩn
BS 5750 thành ISO 9000 (phiên bản 1). Sau này, BS 5750 ISO 9000 được xem là
những tài liệu liên quan nhau trong việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quản lý.
- Năm 1994, ISO 9000 được soát xét, chỉnh lý, bổ sung (phiên bản 2)
- Năm 2000, ban hành ISO 9000 phiên bản năm 2000 (phiên bản 3)
- Năm 2008, phiên bản 2008 hoàn thiện cho các phiên bản trước (phiên bản 4)
Các thành viên của Ủy ban châu Âu (EC) và T chức mậu dịch t do châu Âu
(EFTA) đã thừa nhận tiêu chuẩn ISO 9000 và buộc các thành viên của cộng đồng châu Âu
phải thực hiện theo các tiêu chuẩn này trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
Tại Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chấp nhận tiêu chuẩn
ISO 9000 và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam với ký hiệu TCVN 9000
Ra đời vào thập niên 90 hoàn thiện vào năm 2008 nên lấy hiệu là ISO 9000:2008,
đây không chlà tvề niên hiệu mà skết tinh thành tựu của khoa học quản kinh tế
trong thế kỷ 20 của nhân loại, được hơn 170 nước trên thế giới áp dụng.
Bộ ISO 9000 được áp dụng trong nhiều loại hình tchức khác nhau và vòng đời quản
lý trung bình là 5 năm.
1.2. Vị trí chất lượng trong xu thế cạnh tranh toàn cầu
Các tchức trên toàn thế giới hiện nay đều đang phải đối mặt với thách thức “chất lượng”.
Quá trình toàn cầu hóa, tính cạnh tranh và nhu cầu ngày càng tăng đã đang làm thay đổi
quy luật của “cuộc chơi” trên thị trường. Chất lượng không còn một vấn đề kỹ thuật đơn
thuần nữa đã trthành một vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu, liên quan đến sự
sống còn của tất cả các tổ chức khác nhau.
Vấn đề chất lượng được các quốc gia và các t chức trên toàn thế giới ngày càng quan
tâm nhiều hơn từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Giữa những m 1970, các doanh
nghiệp Nhật Bản đã tr thành những người đi tiên phong trong linh vực chất lượng thuộc các
ngành công nghiệp công nghệ cao. Sản phẩm của các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản
đã được khách hàng trên mọi châu lục tiếp nhận đánh giá cao vì chất lượng tốt, ghạ.
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Thiết lập, xây dựng và quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt tphcm theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 9 10 660