Ktl-icon-tai-lieu

Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy
nghệ thuật
Nguyễn Thị Chi Mai
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn ho ̣c Viê ̣t Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bá Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày một số vấn đề lý luận về tư duy nghệ thuật và quan niệm thơ
của Hữu Thỉnh . Nghiên cứu cái tôi trữ tinh và mô ̣t số biể u tươ ̣ng đă ̣c sắ c trong thơ
̀
ông. Qua đó phân tích ngôn ngữ trong thơ Hữu Thỉnh qua ngôn ngữ tư duy
, đă ̣c
trưng thể loa ̣i, hồ n quê, và ngôn ngữ giàu sức liên tưởng , mạnh yếu tố trực giác , cảm
giác.
Keywords. Văn học Việt Nam; Thơ; Tư duy nghệ thuật
Content
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Tư duy thơ là một hình thức biểu hiện của tư duy nghệ thuật, một vấn đề lý luận
còn rất mới nhưng đầy hấp dẫn. Nó có khả năng mở ra những cánh của đi vào thế giới nghệ
thuật phong phú và bí ẩn. Trong tư duy thơ không chỉ đơn điệu tồn tại yếu tố cá nhân mà còn
bao hàm cả yếu tố dân tộc, yếu tố thời đại và yếu tố nhân loại. Nó là vấn đề nằm cả trên bình
diện nội dung và hình thức, trong mối quan hệ tương tác giữa chủ thể và khách thể. Nghiên
cứu tư duy thơ đặt ra một yêu cầu toàn diện và hệ thống đối với các vấn đề, các hiện tượng
thi ca.
Từ trước tới nay, trong quá trình nghiên cứu thơ ca, người ta chú ý nhiều đến thi pháp.
Chính vì thế việc nghiên cứu thơ ca từ góc độ tư duy nghệ thuật vẫn thực sự là vùng đất mới
mẻ, cần được khám phá. Xuất phát từ những cơ sở trên mà trong luận văn này chúng tôi
muốn tiếp cận vấn đề lý luận tư duy thơ trên cơ sở nghiên cứu thơ của một tác giả.
1.2. Hữu Thỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ chống Mỹ.
Cuộc sống chiến đấu đầy đau thương mất mát “mưa bom bão đạn” nhưng cũng đầy huy
hoàng đã trở thành chất liệu để Hữu Thỉnh làm thơ, hay nói đúng hơn là ghi lại cuộc đời mình
bằng thơ - cuộc đời của những người lính.
Sáng tác thơ của Hữu Thỉnh tương đối liền mạch, tiêu biểu cho quá trình vận động
của thơ ca cách mạng Việt Nam trong khoảng 25 năm cuối thế kỷ XX. Với những lời văn
giản dị nhưng sâu lắng ghi lại những tình cảm máu thịt về quê hương, đất nước, về những con
người đang sống quanh mình, thơ Hữu Thỉnh đã đến được với trái tim người đọc, thấm sâu
vào đời sống xã hội, được trích giảng trong nhà trường và không ít bài đã được phổ nhạc.
Trong suốt chặng đường hơn 30 năm sáng tác, Hữu Thỉnh đã có nhiều đóng góp đáng
kể cho nền thơ ca ...
u Th  
ngh thut
Nguyn Th Chi Mai
i hc Khoa h
Lu ThS.  

: 60 22 34
ng dn: PGS.TS. 



o v: 2011
Abstract. 
. 

 







. 





 , 



, , , , 
.
Keywords. c Vit Nam; ;  thut
Content
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài


 



thi ca.





         mưa bom bão đạn   

- 







Nam.
Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật 9 10 731