Ktl-icon-tai-lieu

Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa
Nguyễn Thị Sao

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Ngữ văn; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Văn Lân
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Thơ Nguyễn Khoa Điềm trong mạch nguồn văn hoá
Huế. Chương 2: Cảm thức văn hoá trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chương
3: Hình thức thể hiện và các biểu trưng văn hoá. Luận văn đem lại một cái
nhìn khái quát, đầy đủ hơn về thơ Nguyễn Khoa Điềm, thấy được những
tìm tòi, đổi mới, vận động và phát triển của thơ Nguyễn Khoa Điềm mang
đậm bản sắc văn hóa của một vùng quê.
Keywords: Nguyễn, Khoa Điềm, 1943-; Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn
học Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt thơ tiêu biểu của thế hệ thơ
trẻ xuất hiện trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Sau hơn bốn mươi năm vừa đảm
nhiệm những chức vụ quan trọng vừa cầm bút, Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp cho nền
thơ ca nước nhà một số thành tựu đáng kể. Những tác phẩm: Đất ngoại ô, Mặt đường
khát vọng và Ngôi nhà có ngọn lửa ấm của ông đã nhận được Giải thưởng Nhà nước về
Văn học - Nghệ thuật. Gần đây, tập thơ Cõi lặng (xuất bản năm 2007) của Nguyễn Khoa
Điềm đánh dấu hành trình trở về Huế - thành phố của tuổi thơ ông, “để làm một người
trong mọi người” cũng được đánh giá cao. Tự bạch trước những vấn đề của thời cuộc,
nhân sinh để có cái nhìn rộng hơn, sâu sắc hơn, khái quát cao hơn hình như là ý tưởng
đeo đuổi suốt đời thơ của Nguyễn Khoa Điềm trong quá khứ cũng như hiện tại.
1.2. Hành trình thơ của Nguyễn Khoa Điềm gắn liền với mảnh đất Huế thơ. Huế đã
trở thành chiếc nôi sinh thành, mái nhà trú ngụ, lớn lên của nhiều thế hệ thi nhân Việt
Nam. Sương khói Huế, sông Huế, núi Huế, văn hóa Huế, cho đến điệu Nam Ai, Nam
Bình đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thi nhân. Huế là không gian cổ điển

Phương Đông thuần khiết, là chốn của những mái cong đền cổ thấp thoáng dưới bóng
vườn xanh. Không gian cổ tích ấy là môi trường lý tưởng của những chiêm nghiệm,
những cảm thức làm nền tảng triết lý cho thơ, trong đó có thơ Nguyễn Khoa Điềm.
1.3. Sáng tạo văn học là một hoạt động văn hoá. Vì vậy, khi nghiên cứu văn học từ
góc độ quan hệ văn hoá - văn học sẽ thấy được vai trò sáng tạo văn hoá của văn học qua
những hình tượng nghệ thuật, qua xây dựng những mô hình nhân cách văn hoá đẹp cho
xã hội, cho dân tộc. Đồng thời, nghiên cứu văn học nhìn từ góc độ quan hệ văn hoá - văn
học sẽ góp phần khẳng định vai trò vừa lưu giữ, chuyển tải vừa thẩm định và lựa c...
Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa
Nguyn Th Sao
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Ng văn; Mã s: 60 22 34
Người hướng dn: GS.TS Lê Văn Lân
m bảo v: 2010
Abstract: Chương 1: Thơ Nguyễn Khoa Đim trong mch nguồn văn hoá
Huế. Chương 2: Cm thức văn hoá trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chương
3: Hình thc th hin và các biểu trưng văn hoá. Luận văn đem lại mt cái
nhìn khái quát, đầy đủ n về thơ Nguyễn Khoa Điềm, thấy được nhng
tìm tòi, đổi mi, vận động phát trin của thơ Nguyễn Khoa Điềm mang
đậm bn sắc văn hóa của mt vùng quê.
Keywords: Nguyn, Khoa Điềm, 1943-; Nghiên cứu văn học; Thơ; n
hc Vit Nam
Content
1. Lý do chn đề tài
1.1. Nguyễn Khoa Điềm mt trong những gương mặt thơ tiêu biu ca thế h thơ
tr xut hin trong những m chiến tranh chng Mỹ. Sau hơn bốn mươi m vừa đảm
nhim nhng chc v quan trng va cm bút, Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp cho nn
thơ ca nước nhà mt s thành tựu đáng kể. Nhng tác phm: Đất ngoi ô, Mặt đường
khát vng Ngôi nhà ngn la m của ông đã nhận được Giải thưởng Nhà nước v
Văn học - Ngh thut. Gần đây, tập thơ Cõi lng (xut bản năm 2007) của Nguyn Khoa
Điềm đánh dấu hành trình tr v Huế - thành ph ca tuổi thơ ông, “để m một người
trong mọi người” cũng được đánh giá cao. T bạch trước nhng vấn đề ca thi cuc,
nhân sinh để cái nhìn rộng n, sâu sắc hơn, khái quát cao n hình như ý ng
đeo đuổi suốt đời thơ của Nguyễn Khoa Điềm trong quá kh cũng như hiện ti.
1.2. Hành trình thơ ca Nguyễn Khoa Điềm gn lin vi mảnh đất Huế thơ. Huế đã
tr thành chiếc nôi sinh thành, mái nhà trú ng, ln lên ca nhiu thế h thi nhân Vit
Nam. Sương khói Huế, sông Huế, núi Huế, văn hóa Huế, cho đến điệu Nam Ai, Nam
Bình đều tr thành ngun cm hng bt tn cho các thi nhân. Huế không gian c điển
Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa 9 10 422