Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo khám sức khỏe cho công nhân viên

Được đăng lên bởi trongtienk43
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi nhánh Công ty TNHH Ojitex Hải tại Bắc Ninh
Số 102 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh
Số 003TB-BN/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………...o0o……………

THÔNG BÁO
V/v: Khám sức khỏe cho CNV

Phòng H/C xin thông báo, vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 công ty sẽ tổ chức khám
sức khỏe cho toàn bộ công nhân viên trong công ty.
- Nội dung khám như sau:
A. Khám lâm sàng
 Khám tổng quát
B. Xét nghiệm
 Đường máu
 Tổng phân tích nước tiểu
 Tổng phân tích máy
 Điện tim
 Nhóm máu
 Chẩn đoán ung thư sớm phổi
- Vậy đề nghị mọi người tham gia đầy đủ, nếu ai không tham gia được thì phải khám
ở các cơ sở bệnh viện khác và nộp kết quả cho phòng hành chính.
- Chi tiết thời gian khám cụ thể theo danh sách đính kèm.
Đề nghị các trưởng bộ phận chú ý và thông báo cho nhân viên của mình.

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2013.
PHÒNG HÀNH CHÍNH

...
Chi nhánh Công ty TNHH Ojitex Hải tại Bắc Ninh
Số 102 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh
Số 003TB-BN/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………...o0o……………
THÔNG BÁO
V/v: Khám sức khỏe cho CNV
Phòng H/C xin thông báo, vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 công ty sẽ tổ chức khám
sức khỏe cho toàn bộ công nhân viên trong công ty.
- Nội dung khám như sau:
A. Khám lâm sàng
Khám tổng quát
B. Xét nghiệm
Đường máu
Tổng phân tích nước tiểu
Tổng phân tích máy
Điện tim
Nhóm máu
Chẩn đoán ung thư sớm phổi
- Vậy đề nghị mọi người tham gia đầy đủ, nếu ai không tham gia được thì phải khám
ở các cơ sở bệnh viện khác và nộp kết quả cho phòng hành chính.
- Chi tiết thời gian khám cụ thể theo danh sách đính kèm.
Đề nghị các trưởng bộ phận chú ý và thông báo cho nhân viên của mình.
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2013.
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Thông báo khám sức khỏe cho công nhân viên - Trang 2
Thông báo khám sức khỏe cho công nhân viên - Người đăng: trongtienk43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo khám sức khỏe cho công nhân viên 9 10 772