Ktl-icon-tai-lieu

thông tin tuyển sinh

Được đăng lên bởi Cỏ Bốn Lá
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
Số
TT

Tên trường
Ký hiệu Mã ngành đào Khối thi Chỉ tiêu
Ngành học
trường
tạo
Trường Đại học Xây dựng
XDA
2.800
55 đường Giải Phóng, quận Hai
Bà Trưng, TP Hà Nội.
ĐT:
(04)38694711
(04)38696654
Website: 
Hệ đào tạo đại học:
Kiến trúc
D580102
V
400
Quy hoạch vùng và đô thị
D580105
V
Kỹ thuật công trình xây dựng (*),
D580201
A
2.400
gồm các chuyên ngành:
- Xây dựng Dân dụng và Công
nghiệp
- Hệ thống kỹ thuật trong công
trình
- Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ
- Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ
điện
- Tin học xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình
A
giao thông (chuyên ngành: Xây
D580205
dựng Cầu đường)
Cấp thoát nước
D110104
A
Công nghệ Kỹ thuật môi trường
D510406
A
Kỹ thuật Công trình biển
D580203
A
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây
A
D510105
dựng
Công nghệ thông tin
D480201
A, A1
Kỹ thuật cơ khí (*), gồm các
D520103
A
chuyên ngành
- Máy xây dựng
- Cơ giới hoá xây dựng
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
D520503
A
Kinh tế xây dựng
D580301
A

Quản lý xây dựng (*), gồm các
chuyên ngành:
- Kinh tế và Quản lý đô thị
- Kinh tế và Quản lý bất động
sản

D580302

A

Ghi chú:
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào
tạo
- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển:
+ Khối V theo ngành thi.
+ Khối A, A1 theo khối thi.
- Khối V: Thí sinh dự thi ở Đại học Xây dựng tại Hà Nội.
+ Ngành Kiến trúc (mã ngành: D580102): Toán - Hệ số: 1,5; Vẽ Mỹ thuật - Hệ số
1,5; Lý - Hệ số 1.
+ Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (mã ngành: D580105) các môn thi đều lấy hệ số
1.
- Khối A: Phân ngành học ngay từ năm thứ nhất dựa vào nguyện vọng của thí sinh và kết
quả thi tuyển sinh.
(*) Các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (D580201), Kỹ thuật cơ khí (D520103)
và Quản lý xây dựng (D580302) phân theo chuyên ngành. Thí sinh đăng ký chuyên
ngành (theo mẫu) khi làm thủ tục dự thi.
- Khối A1: Ngành Công nghệ thông tin (D480201) gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ
phần mềm, Hệ thống và Mạng máy tính.
* Các chương trình đào tạo Chất lượng cao:
- Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp: Tuyển chọn 90 sinh viên
đã trúng tuyển vào khối A căn cứ vào kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên.
Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các ngành: Xây dựng Cơ sở
Hạ tầng giao thông, Kỹ thuật đô thị và Xây dựng Công trình thuỷ.
- Các chương trình học bằng tiếng Pháp - Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Pháp
ngữ) gồm có:
+ Chuyên ngành X...
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
Số
TT
Tên trường
Ngành học
Ký hiệu
trường
Mã ngành đào
tạo
Khối thi
Chỉ tiêu
Trường Đại học Xây dựng XDA 2.800
55 đường Giải Phóng, quận Hai
Bà Trưng, TP Hà Nội.
ĐT:
(04)38694711 (04)38696654
Website: http://www.nuce.edu.vn/
Hệ đào tạo đại học:
Kiến trúc D580102 V 400
Quy hoạch vùng và đô thị D580105 V
Kỹ thuật công trình xây dựng (*),
gồm các chuyên ngành:
D580201 A 2.400
- Xây dựng Dân dụng và Công
nghiệp
- Hệ thống kỹ thuật trong công
trình
- Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ
- Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ
điện
- Tin học xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông (chuyên ngành: Xây
dựng Cầu đường)
D580205
A
Cấp thoát nước D110104 A
Công nghệ Kỹ thuật môi trường D510406 A
Kỹ thuật Công trình biển D580203 A
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây
dựng
D510105
A
Công nghệ thông tin D480201 A, A1
Kỹ thuật cơ khí (*), gồm các
chuyên ngành
D520103 A
- Máy xây dựng
- Cơ giới hoá xây dựng
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ D520503 A
Kinh tế xây dựng D580301 A
thông tin tuyển sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tin tuyển sinh - Người đăng: Cỏ Bốn Lá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
thông tin tuyển sinh 9 10 876