Ktl-icon-tai-lieu

Thu hoạch buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG
CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH.

Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, bảo tàng Chứng tích chiến tranh dần hiện ra trước
mắt tôi, một khu nhà lớn ở giữa và xung quanh là bao nhiêu phương tiện chiến tranh của
quân đội Mỹ - ngụy trong thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân dân Việt Nam.
Được tìm hiểu trước, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là bảo tàng duy nhất của VN là
thành viên của hệ thống bảo tàng hòa bình thế giới. Từ 261.435 lượt khách tham
quan/năm vào năm 1995, nay lượng khách đến thăm bảo tàng đã hơn 402.000 lượt. Tuy
đã phần nào tưởng tượng, nhưng khi đến đây tôi đã ngạc nhiên vì số lượng khách tham
quan đến đây để chứng kiến những hậu quả cũng như di chứng nặng nề của các cuộc
chiến thông qua những hiện vật cũng như mô hình mô phỏng mà bảo tàng đã siêu tập và
dựng nên.
Trong thế kỷ 20 vừa qua, nhân dân thế
giới đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt
nhất, một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Là
thế hệ đi sau, sinh ra sau chiến tranh, thế hệ
đi sau phần nào nhận thức được về một mốc
son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Có thể
thấy, đỗi với các bạn sinh viên, việc tiếp thu
các giá trị sâu sắc của những môn học như
Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, khi mà chỉ nghe giảng trên lớp và đọc thêm sách ở
nhà trong khi khối kiến thức môn học đòi hỏi sinh viên phải nắm vững cả lý thuyết cũng
như liên hệ thực tế để có cái nhìn sâu sắc hơn thì dường như như thế vẫn chưa đủ. Những
năm gần đây, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí minh đã tổ chức thêm các buổi đi
tham quan các bảo tàng gắn liền với kiến thức sinh viên đang học. Đây thực sự là giải
pháp hay giúp sinh viên trường ta cập nhật được kiến thức từ thực tế tịch sử, kết hợp với
việc giảng dạy trên lớp và thời gian tự nghiên cứu để phần nào có được nguồn kiến thức
tổng hợp hơn về môn học. Và việc đi thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quả thật là
một cơ hội để tôi biết được sự khốc liệt của chiến tranh, những hậu quả nặng nề mà nó để
lại, từ đó nhận thức đầy đủ hơn về tinh thần cũng như sự hi sinh xương máu của thế hệ
cha ông đi trước để bảo vệ tổ quốc đóng góp to lớn vào tương lai tốt đẹp hòa bình mà thế
hệ con cháu như tôi được hưởng. Đây chính là một lớp học đặc biệt của những sinh viên
như tôi.
1

Có thể nói bạo lực chính là bản chất của chiến tranh, “Những sự thật về lịch sử” là
căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào, nó đã phần nào tạo trong tôi một cái nhìn khác
trước rất nhiều về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam anh ...
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG
CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH.
Tọa lạc tại số 28 Văn Tần, bảo tàng Chứng tích chiến tranh dần hiện ra trước
mắt tôi, một khu nhà lớn ở giữa xung quanh bao nhiêu phương tiện chiến tranh của
quân đội Mỹ - ngụy trong thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quânn Việt Nam.
Được tìm hiểu trước, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh bảo tàng duy nhất của VN
thành viên của hệ thống bảo tàng a bình thế giới. T 261.435 lượt khách tham
quan/năm vào năm 1995, nayợng khách đến thăm bảo tàng đã hơn 402.000 lượt. Tuy
đã phần nào tưởng tượng, nhưng khi đến đây tôi đã ngạc nhiên số lượng khách tham
quan đến đây để chứng kiến những hậu quả cũng như di chứng nặng nề của các cuộc
chiến thông qua những hiện vật cũng như hình phỏng bảo tàng đã siêu tập
dựng nên.
Trong thế kỷ 20 vừa qua, nhân dân thế
giới đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt
nhất, một cuộc chiến tranh khủng khiếp.
thế hệ đi sau, sinh ra sau chiến tranh, thế hệ
đi sau phần nào nhận thức được về một mốc
son chói lọi trong lịch sử dân tộc. thể
thấy, đỗi với các bạn sinh viên, việc tiếp thu
các giá trị sâu sắc của những môn học như
tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, khi chỉ nghe giảng trên lớp đọc thêm sách
nhà trong khi khối kiến thức môn học đòi hỏi sinh viên phải nắm vững cả thuyết cũng
như liên hệ thực tế để có cái nhìn sâu sắc hơn thì dường như như thế vẫn chưa đủ. Những
năm gần đây, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí minh đã tổ chức thêm các buổi đi
tham quan c bảo tàng gắn liền với kiến thức sinh viên đang học. Đây thực sự giải
pháp hay giúp sinh viên trường ta cập nhật được kiến thức từ thực tế tịch sử, kết hợp với
việc giảng dạy trên lớp thời gian tự nghiên cứu để phần nào được nguồn kiến thức
tổng hợp hơn về môn học. việc đi thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quả thật
một cơ hội để tôi biết được sự khốc liệt của chiến tranh, những hậu quả nặng nề mà nó để
lại, từ đó nhận thức đầy đủ hơn về tinh thần cũng như sự hi sinh xương máu của thế hệ
cha ông đi trước để bảo vệ tổ quốc đóng góp to lớn vào tương lai tốt đẹp hòa bình mà thế
hệ con cháu như tôi đượcởng. Đây chính một lớp học đặc biệt của những sinh viên
như tôi.
1
Thu hoạch buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hoạch buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thu hoạch buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh 9 10 914