Ktl-icon-tai-lieu

Thu hút và sử dụng nguồn nhân tài trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu

Như chúng ta đã biết thì Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO từ 2007, điều đó đặc ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp nước ta đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ta biết rằng doanh nghiệp là một tập hợp các Nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh:

Con người (chủ doanh nghiệp và nhân viên)
Tiền
Máy móc. thiết bị và nguyên vật liệu
Kiến thức (thông tin, thời gian, các hệ thông quản lý và sáng tạo, các quy trình và thủ tục)

Trong đó con người là tài sản quan trọng nhất mà một doanh nghiệp có. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính hiệu quả của cách “quản lý con người” bao gồm cả cách quản lý nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và người cho vay như thế nào!
Cung cách quản lý, môi trường làm việc đem lại cho nhân viên và cách truyền đạt những giá trị và mục đích sẽ quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
Để đạt được mục tiêu và thực hiện các kế hoạch chiến lược cần phải liên kết chặt chẽ các chính sách nhân sự và các thủ tục với mục tiêu kinh doanh. Chẳng hạn cần biết rõ khi nào và tại sao phải tuyển dụng nhân viên, bạn mong đợi những gì ở họ, sẽ khen thưởng và/hoặc kỷ luật nhân viên thể nào để họ phải đạt được các mục đích chiến lược kinh doanh.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu, chất lượng và số lượng. Công tác quản lý nguồn nhân lực, việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trực tiếp chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.Để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đặt ra, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính quyết định là đào tạo và phát triển nguồn nhân lchúng em chọn đề tài này
Đọc và suy ngẫm cẩn thận những bài học cơ bản dưới đây về Quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay.
Thu hút và sử dụng nguồn nhân tài trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thu hút và sử dụng nguồn nhân tài trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay 9 10 933