Ktl-icon-tai-lieu

Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản
trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm
1993 đến năm 2010
Nguyễn Hồng Vân
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Chi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ODA và ý nghĩa của nguồn vốn này
đối với việc phát triển giáo du ̣c của Việt Nam . Phân tích, đánh giá thực trạng việc thu
hút vốn ODA Nhâ ̣t Bản vào giáo du ̣c Việt Nam , từ đó rút ra những thành tựu và tồn tại
cùng một số nguyên nhân . Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút
nguồ n vố n này vào giáo du ̣c ở Việt Nam.
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Vốn ODA; Nhật bản; Giáo dục; Việt Nam
Content
̉
̀
LƠI MƠ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Với các nước đang phát triển, nơi đang đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt thì sự giúp
đỡ của các nước phát triển là hết sức cần thiết. Việt Nam - đất nước đã trải qua biết bao đau
thương trong các cuộc chiến tranh, nay đã từng bước khai thác có hiệu quả những lợi thế của
đất nước, đẩy mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại và hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong việc
thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài qua các dự án ODA và FDI, trong đó nổi lên Nhật Bản là
một cường quốc kinh tế và là đối tác đầu tư ODA lớn nhất ở Việt Nam.
Không thể phủ nhận rằng ODA của Nhâ ̣t Bản đã góp phần giải quyết những khó khăn ,
đặc biệt là vốn , trong quá trình chuyển đổi và cải tổ nền kinh tế , đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
kinh tế cũng như cải thiện chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c ở các nước nhận viện trợ trong đó có Việt Nam .
Nhờ nguồn vốn ODA của Nhật Bản mà chất lượng giáo dục của Việt Nam được cải thiện đáng
kể.
Tuy nhiên, hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA vào linh vực giáo du ̣c ở Việt
̃
Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm chẳng hạn như: chậm chạp trong triển khai thực

hiện, tốc độ giải ngân chậm… Điều đáng lưu ý là sự gia tăng ODA của Nhật Bản cho Việt
Nam diễn ra trong bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn và
việc sử dụng có hiệu quả nguồn ODA này vào lĩnh vực giáo dục (một trong năm lĩnh vực
được Nhật Bản ưu tiên cao nhất trong viện trợ ODA) ở Việt Nam còn gặp nhiều ách tắc, trở
ngại.
Vậy, làm thế nào để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này phục vụ tốt nhất cho
sự nghiệp phát triển giáo du ̣c của đất nước .
Xuất phát từ những suy nghĩ trên đây, đề tài: “Thu hút và sƣ̉ du ̣ng nguồ n vố n ODA
Nhật Bản trong linh...




i hc Kinh t
 ngành: 
60 31 07

 2011
Abstract: 


 . Phân tích, 






, 

 . 




.
Keywords: ; ; ; ; 
Content




iúp
- 
 






  ,
,  , 



 .










  
Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2010 9 10 706