Ktl-icon-tai-lieu

Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất
của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt
từ dạng lõi vỏ
Trần Thu Hoa Hồng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Vật liệu và linh kiện Nano
(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Thắng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày một số đặc trưng của vật liệu sắt điện; vật liệu sắt điện; vật liệu
có cấu trúc perovskite; vật liệu sắt từ; vật liệu đa pha sắt. Nghiên cứu chế tạo và
khảo sát các tính chất đặc trưng: tổng hợp BaTiO3; tổng hợp Fe3O4, tổng hợp vật
liệu tổ hợp Fe3O4/ BaTiO3 và BaTiO3/ Fe3O4; các phương pháp khảo sát tính chất.
Tìm hiểu kết quả: chế tạo vật liệu BaTiO3; chế tạo vật liệu tổ hợp.
Keywords. Công nghệ Nano; Cấu trúc Nano; Vật liệu Nano; Vật liệu tổ hợp

Content
MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, khi mà nhu cầu đòi hỏi về
giảm kích thước cũng như tăng tính năng của các thiết bị điện tử ngày càng cao thì các vật
liệu có cấu trúc nano như: hạt nano, dây nano, thanh nano, cấu trúc nano hình sao,... đã và
đang được nghiên cứu rất đa dạng. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu là tổng hợp vật liệu
nano có cấu trúc đơn pha riêng rẽ, nên sẽ khó khăn hơn trong việc khám phá thêm các tính
năng mới và đột phá trong khoa học vật liệu. Do đó, các nghiên cứu dựa trên các vật liệu đa
pha cấu trúc mới với những tính chất nổi trội sẽ thu hút được nhiều quan tâm hơn so với các
vật liệu đơn pha. Trong các hệ vật liệu tổ hợp đa pha, vật liệu tổ hợp đa pha sắt điện-sắt từ có
nhiều hứa hẹn cho các ứng dụng chế tạo linh kiện điện tử tiêu hao ít năng lượng.
Từ năm 1959, Landau và Lifshitz đã tiên đoán sự tồn tại của vật liệu multiferroics – vật
liệu tổ hợp đa pha sắt điện-sắt từ. Tính chất đặc trưng của vật liệu sắt từ là sự thay đổi của
mômen từ của vật liệu vào từ trường ngoài. Vật liệu sắt điện đặc trưng bởi sự thay đổi của độ
phân cực điện vào điện trường ngoài. Sự kết hợp giữa hai pha sắt điện, sắt từ trong cùng một
vật liệu có thể hướng đến việc thay đổi mômen từ vật liệu bằng điện trường, và ngược lại, sự
thay đổi độ phân cực của vật liệu bằng từ trường. Năm 2003, vật liệu đa pha sắt nhân tạo đầu
tiên do Ramesh và các cộng sự chế tạo đã thúc đẩy và mở ra những triển vọng mới cho hướng
nghiên cứu mới mẻ này. Nghiên cứu cho thấy vật liệu multiferroics dạng tổ hợp có tính chất
tốt hơn nhiều so với vật liệu đơn pha riêng rẽ [9]. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc tổng hợp
vật liệu dạng composit sắt điện-sắt từ thì khả năng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau sẽ có ...
Th nghim tng ht
ca vt liu t hp cn - st
t d
Trn Thu Hoa Hng
i hc 
Lu ThS.  Vt lin Nano
m)
ng dn: PGS.TS. Phc Thng
o v: 2012
Abstract. t s a vt liu sn; vt liu sn; vt liu
 t liu st t; vt li u ch t
khng hp BaTiO3; tng hp Fe3O4, tng hp vt
liu t ht.
u kt qu: ch to vt liu BaTiO3; ch to vt liu t hp.
Keywords.  Nano; C; Vt liu Nano; Vt liu t hp
Content
M ĐẦU
Vi s n ca khoa h i v
git b n t t
li
u rn lng hp vt liu
 
c vt liu dt li
pha ci vi nht ni tri s c nhi
vt li vt liu t ht liu t hn-st t 
nhiu ha hng dng ch to linh kin t ng.
T  tn ti ca vt liu multiferroics vt
liu t hn-st ta vt liu st t  i ca
 ca vt lio t t liu si s i c
 kt hp gia hai pha sn, st t t
vt li n vi vt liu bc li, s
 c ca vt liu bng t t liu
ng s ch t ra nhng trin vng mng
u mi m u cho thy vt liu multiferroics dng t ht
tu so vi vt li u ch dng li vic tng hp
vt liu dng composit sn-st t   tr ln nhau s u
hn ch. Bi vy, ch t-v  khai
Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ 9 10 619