Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật dùng Microsoft Word

Được đăng lên bởi tuan-le
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4170 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Tools / Options / Thẻ View, phần Formatting marks, bỏ dấu kiểm ở ô All.
bạn chọn mục options trong word,chọn tab view,ở mục
formatting marks xem thử có dấu tick nào thì bỏ hết đi.
- Ở cửa sổ Options, chọn thẻ View, bỏ chọn ở ô All

1. Khắc phục lỗi nhảy chữ trong word
Khi soạn thảo các văn bản tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey, chúng
ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng hạn “t iếng V
iệt” …
Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste hoặc
cũng có thể là… tự nhiên.
Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools > Options… từ giao diện
soạn thảo của MS Word, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại
Settings, bạn hãy bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing
automatically và kích OK
Bây giờ, bạn hãy gõ lại và sẽ không còn gặp lỗi các chữ nhảy cách nữa.
2. Lỗi mất chữ sau khi viết chèn
Word bị lỗi “gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất”.
Khi bạn muốn xóa một ký tự hay một đối tượng nào đó, thay vì bạn ấn
phím Delete để xóa mà bạn ấn lộn phím Insert thì sẽ gây ra hiện tượng “gõ
chữ trước, chữ phía sau lại bị mất”. (Nếu chú ý, xem thanh trạng thái có
chữ OVR nổi lên).
Vậy để khắc phục tình trạng trên bạn hãy ấn lại phím Insert 1 lần nữa.
Lúc ấy, chữ OVR sẽ mờ lại, bây giờ word trở lại như bình thường.
3. Lỗi cách chữ thì có một dấu chấm
Hiện tượng cách một chữ thì có một dấu chấm này là do bạn đã vô tình
kích hoạt nút “Show/hide”. Nút có hình biểu tượng giống như chữ q tô đậm
(hoặc giống như cái muỗng múc canh).
Chỉ cần kích lại nút “Show/hide” là hết ngay.
Hoặc vào Tools / Options / Thẻ View, phần Formatting marks, bỏ dấu kiểm
ở ô All.
4. Lỗi không căn đều hai bên
Khi căn đều cả hai bên phải và trái, ở những dòng ít chữ (không đủ một
dòng) thường gặp sự cố sau:
- Có dòng thì xếp như căn trái. (đúng)
- Có dòng thì giãn ra đến hết bên phải, mặc dù dòng đó chỉ có vài chữ
(xấu)
Cách chỉnh lại:
Ví dụ: dòng thứ 5 bị giãn ra như thế này.
- Để chuột (dấu nháy) tại đầu dòng 6 (dòng kế tiếp ở dưới), kích phím

BackSpace (để nối 2 dòng lại) rồi kích Enter (để đưa dòng 6 trở về vị trí
cũ).
5. Chữ hoa đầu câu là nguyên âm có dấu tiếng Việt bị thụt xuống
Trước khi gõ từ có chữ hoa nguyên âm ở đầu câu, bạn vào Tools >
AutoCorrect Options > AutoCorrect rồi bỏ dấu kiểm ở dòng Correct Two
Intial Capital và OK.
6. Muốn gõ chữ thường ở đầu dòng nhưng Word tự sửa thành chữ
hoa
Bạn vào Tools > AutoCorrect Options > AutoCorrect rồi bỏ dấu kiểm ở
dòng Capitalize first Letter of Sentence.
7. Bỏ dấu gạch chân dạng sóng dưới dòn...
Tools / Options / Thẻ View, phần Formatting marks, bỏ dấu kiểm ở ô All.
b n ch n m c options trong word,ch n tab view, m c
formatting marks xem th có d u tick nào thì b h t i. ế đ
- Ở cửa sổ Options, chọn thẻ View, bỏ chọn ở ô All
1. Khắc phục lỗi nhảy chữ trong word
Khi soạn thảo các văn bản tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey, chúng
ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng hạn “t iếng V
iệt” …
Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste hoặc
cũng có thể là… tự nhiên.
Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools > Options… từ giao diện
soạn thảo của MS Word, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại
Settings, bạn hãy bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing
automatically và kích OK
Bây giờ, bạn hãy gõ lại và sẽ không còn gặp lỗi các chữ nhảy cách nữa.
2. Lỗi mất chữ sau khi viết chèn
Word bị lỗi “gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất”.
Khi bạn muốn xóa một ký tự hay một đối tượng nào đó, thay vì bạn ấn
phím Delete để xóa mà bạn ấn lộn phím Insert thì sẽ gây ra hiện tượng “gõ
chữ trước, chữ phía sau lại bị mất”. (Nếu chú ý, xem thanh trạng thái có
chữ OVR nổi lên).
Vậy để khắc phục tình trạng trên bạn hãy ấn lại phím Insert 1 lần nữa.
Lúc ấy, chữ OVR sẽ mờ lại, bây giờ word trở lại như bình thường.
3. Lỗi cách chữ thì có một dấu chấm
Hiện tượng cách một chữ thì có một dấu chấm này là do bạn đã vô tình
kích hoạt nút “Show/hide”. Nút có hình biểu tượng giống như chữ q tô đậm
(hoặc giống như cái muỗng múc canh).
Chỉ cần kích lại nút “Show/hide” là hết ngay.
Hoặc vào Tools / Options / Thẻ View, phần Formatting marks, bỏ dấu kiểm
ở ô All.
4. Lỗi không căn đều hai bên
Khi căn đều cả hai bên phải và trái, ở những dòng ít chữ (không đủ một
dòng) thường gặp sự cố sau:
- Có dòng thì xếp như căn trái. (đúng)
- Có dòng thì giãn ra đến hết bên phải, mặc dù dòng đó chỉ có vài chữ
(xấu)
Cách chỉnh lại:
Ví dụ: dòng thứ 5 bị giãn ra như thế này.
- Để chuột (dấu nháy) tại đầu dòng 6 (dòng kế tiếp ở dưới), kích phím
Thủ thuật dùng Microsoft Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật dùng Microsoft Word - Người đăng: tuan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thủ thuật dùng Microsoft Word 9 10 399