Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

Thủ tục này được xây dựng với mục đích xây dựng được một Hệ thống thống kê đo lường các quá trình và sự thoả mãn của khách hàng, xác định được khu vực cần cải tiến thường xuyên. Đồng thời qui định cách thức sử dụng biểu đồ Pareto để trình bày mọi đóng góp của đối tượng cho hiệu qủa chung theo thứ tự quan trọng và xếp hạng các cơ hội cải tiến.
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê 9 10 192