Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục bảo tồn & giao sản phẩm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hố được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.

2. Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho mọi sản phẩm do Công ty mua và cung cấp.
Thủ tục bảo tồn & giao sản phẩm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục bảo tồn & giao sản phẩm 9 10 136