Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký
khai sinh và bản chính giấy đăng ký khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã ký và cấp bản chính giấy đăng ký khai sinh cho người đi đăng ký khai sinh.
Bản sao giấy đăng ký khai sinh cấp theo yếu cầu của đương sự.
Trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hoặc cần phải xác minh
thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai
sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân
cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu). Kích vào nút Tải về để tải mẫu này.
+ Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận
của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ
sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác
thực mà mình làm chứng).
+ Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam
đoan về sự việc sinh là có thực.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của người mẹ, bản sao Chứng minh nhân dân của người đi làm giấy
khai sinh.
+ Tờ khai đăng ký việc nhận con (theo mẫu) nếu có người nhận là cha của trẻ tại thời
điểm đi đăng ký khai sinh là có thực.
+ Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc.
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh (bản chính), nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người
cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.
8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy tờ phải xuất trình:
+ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của người mẹ hoặc hộ khẩu thường trú,
Chứng minh nhân dân của người mẹ.
+ Chứng minh nhân d...
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng
khai sinh bản chính giấy đăng khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp cấp bản chính giấy đăng khai sinh cho người đi đăng khai sinh.
Bản sao giấy đăng ký khai sinh cấp theo yếu cầu của đương sự.
Trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hoặc cần phải xác minh
thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai
sinh cho trẻ em; nếu không xác định đượci cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân
cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu). Kích vào nút Tải về để tải mẫu này.
+ Nếu trẻ sinh ra ngoàisở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận
của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ
sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác
thực mà mình làm chứng).
+ Trong trường hợp không người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam
đoan về sự việc sinh là có thực.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của người mẹ, bản sao Chứng minh nhân dân của người đi làm giấy
khai sinh.
+ Tờ khai đăng việc nhận con (theo mẫu) nếu người nhận cha của trẻ tại thời
điểm đi đăng ký khai sinh là có thực.
+ Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc.
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú - Trang 2
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú 9 10 187