Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đánh giá và kiểm sốt nhà cung ứng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Mục đích:

Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi:

Aùp dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hố cho công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.
Thủ tục đánh giá và kiểm sốt nhà cung ứng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục đánh giá và kiểm sốt nhà cung ứng 9 10 670