Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hiệu chuẩn & kiểm sốt thiết bị đo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Mục đích:

Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của Công ty luôn đáp ứng đúng theo qui định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Phạm vi:


Áp dụng cho việc kiểm sốt thiết bị đo trong phạm vi


Định nghĩa:Các thuật ngữ trong Thủ tục này được sử dụng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:1996
Thủ tục hiệu chuẩn & kiểm sốt thiết bị đo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục hiệu chuẩn & kiểm sốt thiết bị đo 9 10 410