Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khắc phục phòng ngừa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các Hệ thống quản lý và Qui định của Công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các Bên quan tâm.


Phạm vi:


Tất cả các yêu cầu của các Bên quan tâm và tồn thể CBCNV của Công ty.


Định nghĩa:Theo các định nghĩa của các bộ tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty áp dụng.Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc các bộ công nhân viên Công ty.
Thủ tục khắc phục phòng ngừa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục khắc phục phòng ngừa 9 10 546