Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

Thủ tục này quy định cách thức xác định, thu thập, lập danh mục, sắp xếp, truy cập, lưu trữ, hủy bỏ hồ sơ của các hệ thống quản lý.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho mọi hồ sơ liên quan đến các Hệ thống quản lý trong Công ty.
Thủ tục kiểm soát hồ sơ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục kiểm soát hồ sơ 9 10 138