Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục kiểm sốt tài liệu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm sốt mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngồi được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của Công ty .

2. Phạm vi:

Tài liệu và dữ liệu cần kiểm sốt theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn biên soạn tài liệu thuộc hệ thống tài liệu của Công ty.
Thủ tục kiểm sốt tài liệu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục kiểm sốt tài liệu 9 10 182