Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích:Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại vàtương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.
Thủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng 9 10 426