Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN
TÀI SẢN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích:

Đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo qui định của Công ty và theo yêu cầu của khách hàng. Qui định cách thức tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng

2. Phạm vi:

- Áp dụng cho các loại nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị của khách hàng chuyển giao cho Công ty.
- Đối với các loại tài liệu thì áp dụng theo các qui định về bảo mật tài liệu của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt:

- Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ
- Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ

4. Nội dung:

4.1 Nguyên phụ liệu:
Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng 9 10 778