Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xem xét hợp đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục đích:Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.Phạm vi:Áp dụng cho việc xem xét mọi hợp đồng mà Công ty tham gia ký kết.
Thủ tục xem xét hợp đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục xem xét hợp đồng 9 10 44