Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ hàng hải

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuật ngữ hàng hải, từ A-W Trích đoạn: "Abatement Sự giảm giá(Hàng hóa, cước phí, .) Sự giảm giá(Hàng hóa, cước phí, .) Accept except Chấp nhận nhưng loại trừ Thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu sử dụng trong giao dịch để chỉ mình chấp nhận một số điều khoản hoặc chi tiết nào đó nhưng không chấp nhận các phần khác bị loại trừ sẽ được gạt bỏ hoặc sửa đổi theo yêu cầu. Accomplished bill of lading Vận đơn đã nhận hàng Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dở và hàng đã được nhận xong."
Thuật ngữ hàng hải - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thuật ngữ hàng hải 9 10 728