Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ karate

Được đăng lên bởi tuanlebr123
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN
KARATE-DO
-----------------I - KIHON (KỸ THUẬT CĂN BẢN):
1. Vũ khí:
a, Các loại binh khí: 05
- Rokushakubo (Côn lục bộ)
- Nunchaku (Côn nhị khúc)
- Tonfa (Đòn xoay bột)
- Sai (Chĩa ngắn 3 mũi)
- Liềm cắt lúa (Kama)
b, Các vũ khí tấn công của cơ thể: 26
- Seiken (Mặt trước nắm tay)
- Riken (Lưng nắm đấm)
- Tet-Tsui (Cạnh ngoài nắm đấm)
- Ippon-Ken (Đốt xương thứ 2 của ngón trỏ)
- Nakadate Ippon-Ken (Đốt xương thứ 2 của ngón giữa)
- Hiraken (Đốt xương thứ 2 của cả 4 ngón tay)
- Ippon-Nukite (Độc chỉ)
- Nihon-Nukite (Song chỉ)
- Kumde (Lòng bàn tay)
- KOKÔ (Hổ khẩu)
- Yonhon-Nukite (Tứ chỉ)
- Shuto (Cạnh ngoài bàn tay)
- Haito (Sống bàn tay)
- Haishu (Mu bàn tay)
- Kakuto (Mặt trên cổ tay)
- Teisho (Cườm tay)
- Keito (Cổ tay trong)
- Seiryoto (Cạnh ngoài cổ tay)
- Ude (Mặt trên cẳng tay)
- Empi (Cùi chỏ)
- Haishoku (Mu bàn chân)
- Sokuto (Cạnh ngoài bàn chân)
- Teisoku (Lòng bàn chân)
- Katato (Gót chân)
- Koshi (Ức bàn chân)
- Hittsui (Đầu gối)
2. Tấn pháp (SHIEI): 16
- Heisoku-Dachi (Tấn nghiêm khép chân)
- Musubi-Dachi (Tấn nghiêm mở chân)
- Heiko-Dachi (Tấn song song)
- Hachiji-Dachi (Tấn chuẩn bị)

-

Uchi Hachiji-Dachi (Tấn khép)
Kiba-Dachi (Tấn ngang - Kỵ mã tấn)
Shiko-Dachi (Tấn ngang mở chân)
Neko Ashi-Dachi (Miêu tấn)
Zenkutsu-Dachi (Tấn trước)
Kokutsu-Dachi (Tấn sau)
Fudo-Dachi (Tấn cong ngắn - Bất động tấn)
Sochin-Dachi (Tấn tam giác)
Tsuru Ashi-Dachi (Hạc tấn)
Sanchin-Dachi (Tấn tam giác ngắn)
Renoji-Dachi (Tấn chữ L)
Kake-Dachi (Tấn chéo - Kosa Dachi)

3. Thủ pháp (TE-WAZA):
a, ZUKI-WAZA: 14
- Seiken-Choku-Zuki (Đòn đấm cơ bản, xoay 180o)
- Gyaku-Zuki (Đấm nghịch)
- Oi-Zuki (Đấm thuận)
- Ippon Ken-Zuki (Đấm bằng đốt xương thứ 2 ngón giữa)
- Hiraken-Zuki (Đấm bằng đốt xương thứ 2 của bốn ngón tay)
- Teisho-Zuki (Tấn công bằng cườm tay)
- Nukite (Đòn xỉa):
+ Yonhon-Nukite (Xỉa bẳng 4 đầu ngón tay)
+ Nihon-Nukite (Song chỉ)
+ Ippon-Nukite (Nhất dương chỉ)
- Mawashi-Zuki (Đấm vòng cầu)
- Ura-Zuki (Đấm móc)
- Tate-Zuki (Đấm thẳng xoay 90o)
- Age-Zuki (Đấm thượng đẳng)
- Morote-Zuki (Song đấm trung đẳng)
- Yama-Zuki (Song đấm trung-thượng đẳng)
- Kagi-Zuki (Đấm ngang từ ngoài vào)
b, UCHI-WAZA: 07
- Riken-Uchi (Đánh bằng lưng nắm đấm - Uraken Uchi)
- Tettsui-Uchi (Đánh bằng cạnh ngoài nắm đấm - theo phương nằm ngang)
- Kentsui-Uchi (Đánh búa bằng cạnh ngoài nắm đấm)
- Haishu-Uchi (Đánh bằng lưng bàn tay)
- Shuto-Uchi (Đánh bằng cạnh ngoài bàn tay)
- Haito-Uchi (Đánh bằng sống bàn tay)
- Teisho-Uchi (Đánh bằng cườm tay)
- Empi-Uch...
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN
KARATE-DO
------------------
I - KIHON (KỸ THUẬT CĂN BẢN):
1. Vũ khí:
a, Các loại binh khí: 05
- Rokushakubo (Côn lục bộ)
- Nunchaku (Côn nhị khúc)
- Tonfa (Đòn xoay bột)
- Sai (Chĩa ngắn 3 mũi)
- Liềm cắt lúa (Kama)
b, Các vũ khí tấn công của cơ thể: 26
- Seiken (Mặt trước nắm tay)
- Riken (Lưng nắm đấm)
- Tet-Tsui (Cạnh ngoài nắm đấm)
- Ippon-Ken (Đốt xương thứ 2 của ngón trỏ)
- Nakadate Ippon-Ken (Đốt xương thứ 2 của ngón giữa)
- Hiraken (Đốt xương thứ 2 của cả 4 ngón tay)
- Ippon-Nukite (Độc chỉ)
- Nihon-Nukite (Song chỉ)
- Kumde (Lòng bàn tay)
- KOKÔ (Hổ khẩu)
- Yonhon-Nukite (Tứ chỉ)
- Shuto (Cạnh ngoài bàn tay)
- Haito (Sống bàn tay)
- Haishu (Mu bàn tay)
- Kakuto (Mặt trên cổ tay)
- Teisho (Cườm tay)
- Keito (Cổ tay trong)
- Seiryoto (Cạnh ngoài cổ tay)
- Ude (Mặt trên cẳng tay)
- Empi (Cùi chỏ)
- Haishoku (Mu bàn chân)
- Sokuto (Cạnh ngoài bàn chân)
- Teisoku (Lòng bàn chân)
- Katato (Gót chân)
- Koshi (Ức bàn chân)
- Hittsui (Đầu gối)
2. Tấn pháp (SHIEI): 16
- Heisoku-Dachi (Tấn nghiêm khép chân)
- Musubi-Dachi (Tấn nghiêm mở chân)
- Heiko-Dachi (Tấn song song)
- Hachiji-Dachi (Tấn chuẩn bị)
Thuật ngữ karate - Trang 2
Thuật ngữ karate - Người đăng: tuanlebr123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thuật ngữ karate 9 10 795