Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU.


Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị xã hội. Đặc biệt, chiến lược phát triển kinh tế : Phấn đấu xây dựng một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN là mục tiêu quan trọng nhất.
Trong cơ chế quản lý hiện nay, điều có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp là mỗi doanh nghiệp phải hoạch định được hệ thống sản xuất kinh doanh thích ứng, đồng thời phải tìm được phương thức quản lý mới hữu hiệu và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Tăng cường quản lý lao động là một trong những công tác quan trọng nhất trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Đây là một vấn đề lớn, hiện đang đặt ra bức xúc hơn bao giờ hết và là một trong những vấn đề cần được quan tâm hoàn thiện để phù hợp với tình hình mới và để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi cho người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động hăng hái tham gia sản xuất, kinh doanh.
Trong những năm gần, đây Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5 đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên thị trường.
Với sự cố gắng của mình, Công ty đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như:


01 Huân chương lao động hạng nhất.
01 Huân chương lao động hạng nhì.
04 lần được tặng Huân chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng.
Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5 9 10 304