Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam
Làm sao phát triển mô hình nhượng quyền tại Việt
Nam một các có hiệu quả? Áp dụng nó vào thực
trang của nước ta. Và đi tìm lợi thế của thương hiệu
"Việt" vốn đã bị mất bao năm nay?

Nhìn lại Việt Nam sau hơn 2 năm gia nhập WTO thì
những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp
nước ta tận dụng và kiểm soát như thế nào? Trong
phạm vi bài viết của tác giả chỉ đưa ra nhận định và
đánh giá của cá nhân về một khía cạnh nhỏ có ảnh
hưởng cũng như thực trạng phát triển của lĩnh vực
này như thế nào ở nước ta, đó là “Nhượng quyền”.
Để có thể nhìn nhận và đánh giá mức độ phát triển
của lĩnh vực này trên thế giới và nước ta trong thời
gian qua và đến thời điểm hiện tại như thế nào, sơ
lược như sau:
Điểm lại sự phát triển của lĩnh vực này trên thế giới
của những thương hiệu nổi tiếng với quy mô nhân
rộng và chúng đã có mặt hầu hết các quốc gia, điều

đó cho thấy lĩnh vực kinh doanh này đã và đang nhân
rộng, phát triển rất mạnh ở các nước phát triển với
hàng trăm năm. Chính các thương hiệu mạnh và nổi
tiếng nhất đã hình thành, phát triển từ đây và đang
mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu bằng các kênh
phân phối cũng như các vệ tinh được tạo lập. Điều
này đã tạo nên một tất yếu cho sự sống còn của các
doanh nghiệp trong nước cũng như các quốc gia
đang phát triển và đã dần dần đặt ra hai vấn đề lớn
là: Tiếp nhận thương hiệu hay bật dậy từ chính nội
lực.
Chẳng hạn, Mcdonald’s hơn 50 năm hình thành phát
triển với trên 30 ngàn cửa hàng và có mặt trên 120
quốc gia trên toàn thế giới. Người ta ước tính rằng,
cứ khoảng sau từ 4 đến 5 giờ đồng hồ thì trên toàn
cầu xuất hiện thêm 1 nhà hàng nữa mang thương
hiệu Mcdonald’s với mức phí cố định thanh toán một
lần mà bên nhận nhượng quyền phải là 45,000.000
USD và một khoản phí được thu hàng thàng là 1,9%,
không dừng lại ở đó mà chính trong hệ thống của nó
có hẳn một trường đào tạo nghiệp vụ phục cho các

hoạt động kinh doanh và đào tạo nhân sự đảm bảo
nhu cầu phát triển mô hình nhượng quyền của nó với
tên gọi là "Trường đại học Mcdonald’s". Cũng như
các thương hiệu khác như: Gà rán KFC, trà Dilmahs,
khách sạn Marriott, khách sạn Hyatt, khách sạn
Sheraton, cà phê Gloria Jean’s... là những thương
hiệu hầu hết mọi người đều biết với những nét đặc
trưng nhất định về chất lượng, kiểu dáng, mùi vị và
không có sự khác biệt giữa các cửa hiệu khác nhau
dù ta bắt gặp và thưởng thức từ bất cứ nơi đâu.
Còn ở Việt Nam có các thương hiệu “Việt” phát triển
mô hình này trong thời gian qua như cà phê Trung
...
Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam
Làm sao phát triển mô hình nhượng quyền tại Việt
Nam một các có hiệu quả? Áp dụng nó vào thực
trang của nước ta. Và đi tìm lợi thế của thương hiệu
"Vit" vốn đã bị mất bao năm nay?
Nhìn lại Việt Nam sau hơn 2 năm gia nhập WTO thì
những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp
nước ta tận dụng và kiểm soát như thế nào? Trong
phm vi bài viết của tác giả chỉ đưa ra nhận định và
đánh giá của cá nhân về một khía cạnh nhỏ có ảnh
hưởng cũng như thực trạng phát triển của lĩnh vực
này như thế nào ở nước ta, đó là “Nhượng quyền”.
Để có thể nhìn nhận và đánh giá mức độ phát triển
của lĩnh vực này trên thế giới và nước ta trong thời
gian qua và đến thời điểm hiện tại như thế nào, sơ
lược như sau:
Điểm lại sự phát triển của lĩnh vực này trên thế giới
của những thương hiệu nổi tiếng với quy mô nhân
rộng và chúng đã có mặt hầu hết các quốc gia, điều
Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thực trạng mô hình nhượng quyền ở Việt Nam 9 10 85