Ktl-icon-tai-lieu

Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó
Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã hình thành một
khu vực doanh nghiệp tư nhân đông đảo về số lượng,
và đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.
Nhiều doanh nghiệp đang trải qua cuộc “lột xác” từ
công ty gia đình thành những tập đoàn lớn hay công
ty đại chúng, đòi hỏi sự thay đổi trong quản trị.

Theo một báo cáo mới đây của tổ công tác thi hành luật
doanh nghiệp và đầu tư, UNDP, các nhà kinh doanh của
Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức hàng đầu là thu
hút, giữ gìn và phát huy nguồn nhân lực cũng như sự thất
thoát của những người có trình độ tay nghề cao, nhất là
những cá nhân có nhiều khả năng tổ chức và điều hành. Tại
các doanh nghiệp, việc tổ chức, phân công và mô tả công
việc chưa hợp lý, dẫn đến không rõ trách nhiệm công việc,
gây khó khăn trong đánh giá giá trị từng vị trí chức danh và
hiệu quả công việc. Doanh nghiệp cũng chưa vận dụng
được các phương pháp và kỹ năng quản trị nhân sự hiện đại
vào thực tiễn.

Một doanh nghiệp sản xuất đồ chơi bằng gỗ tại TP.HCM.
Ảnh: Lê Hồng Thái
Tính kế chuyển giao cơ nghiệp
Ông Nguyễn Văn Sinh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn
Dapha cho biết, với 18 công ty con và số cổ phần sở hữu
chiếm gần 50% trong mỗi công ty con, ông đang nuôi ước
vọng truyền lại cơ nghiệp cho con cái bằng cách đầu tư cho
con đi học bài bản ở các nước Âu, Mỹ, đồng thời tuyển
dụng nguồn nhân lực giỏi để đạt hiệu quả trong quản trị.
Ông Sinh cho rằng, ba người con của ông khi trưởng thành
sẽ có vị trí trong công ty và đó là bệ phóng ban đầu để họ

có chỗ khởi nghiệp và thi thố tài năng. Còn giữ và phát
triển được đến đâu thì tuỳ thuộc vào bản lĩnh của họ.
Do vậy, ông Sinh cho con học ở những trường nổi tiếng ở
Mỹ, tạo điều kiện cho theo học những nhà quản lý giỏi và
từng bước tập cho dấn thân vào công việc.
Ông Lương Vạn Vinh, chủ công ty hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo
cũng cho con đi học các chuyên ngành quản trị kinh doanh,
hoá học, luật… Hiện ông Vinh đã giao cho người con trai
lớn Lương Tuấn Hùng giữ chức vụ tổng giám đốc công ty.
Nhưng ông Vinh vẫn đang ngày ngày nắm quyền điều hành
chính và truyền cho con các kinh nghiệm. Ông Vinh chia
sẻ: “Con tôi còn thiếu kinh nghiệm thương trường, và cách
xử lý công việc còn quá hiền”.
Theo ông Vinh, việc trả lương thật cao để thuê người giỏi
về làm việc không khó, nhưng vấn đề là khó tìm người
đứng đầu giỏi toàn diện, có khả năng điều phối và kết hợp
được những người giỏi chuyên môn để cùng nhau đưa công
ty phát triển. “Để làm được điề...
Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó
Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã hình thành một
khu vực doanh nghiệp tư nhân đông đảo về số lượng,
đã những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.
Nhiu doanh nghiệp đang trải qua cuộc “lột xác” t
công ty gia đình thành những tập đoàn ln hay công
ty đại chúng, đòi hỏi sự thay đổi trong quản trị.
Theo một báo cáo mới đây của tổ công tác thi hành luật
doanh nghiệp và đầu tư, UNDP, các n kinh doanh của
Việt Nam đang phải đối mặt với thách thc hàng đầu là thu
t, gi gìn phát huy nguồn nhân lực cũng như sự thất
thoát của những người trình độ tay nghề cao, nhất là
những cá nhân có nhiều khả năng tổ chức và điều hành. Tại
các doanh nghiệp, việc tổ chức, phân công và mô tcông
việc chưa hợp lý, dẫn đến không rõ trách nhiệm công việc,
gây khó khăn trong đánh giá giá trtừng vị trí chức danh và
hiệu qu công việc. Doanh nghiệp cũng chưa vận dụng
được các phương pháp và kỹ năng quản trị nhân sự hiện đại
vào thc tiễn.
Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó 9 10 634