Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu đầu tiên trên thế giới

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương hiệu đầu tiên trên thế giới
Hoạt động ngân hàng đã có từ rất lâu, nhưng ngân hàng của
dòng họ Medici ở Italia trong thế kỷ 15 mới có thể coi là
thương hiệu đầu tiên trên thế giới theo cách định nghĩa
thương hiệu ngày nay.

Thế kỷ 13, thành phố Florence là trung tâm thương mại và
tài chính không chỉ của Italia mà của cả châu Âu. Những
ngân hàng ở Florence thời ấy cho các thương lái vay tiền
trả lãi, nhưng đặc biệt là cho những vua chúa ở châu Âu
vay mượn tiền của họ để sống xa xỉ. Đổi lại, ngân hàng có
quyền thu thuế ở các lãnh địa khác nhau. Cả hai đều có lợi.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Ngân hàng của dòng họ Medici phất lên nhờ cuộc khủng
hoảng tài chính của Vương triều Anh trong thế kỷ 14. Nhà
vua Anh quốc Eduard Đệ Tam không có tiền để trang trải
những khoản nợ các ngân hàng ở Florence khiến cho hàng
loạt ngân hàng ở Florence bị phá sản. Giữa lúc đó, Vieri di

Cambio de Medici thành lập ngân hàng mang tên dòng họ
này năm 1348 và từ đó cho tới năm 1392 đã phát triển cả
một mạng lưới chi nhánh ngân hàng ở gần như tất cả các thị
thành lớn của Châu Âu. Người cháu trai là Giovanni Bicci
de Medici đã phát triển ngân hàng này trở thành một thế
lực về tài chính và chính trị ở Châu Âu. Nhưng người đã
biến tên dòng họ trở thành thương hiệu thực sự với đầy đủ
uy tín và quyền lực, được khâm phục và nể sợ là con trai
của Giovanni de Medici, ông Cosimo de Medici – người kế
nghiệp cha vào năm 1429.

Thói đời ở đâu và thời nào cũng vậy: nghèo thì bị khinh rẻ
và coi thường, giàu thì bị đố kỵ và thù ghét. Năm 1433,
dòng họ Albizzi mua chuộc và ép buộc giới cầm quyền ở
Florence dùng quyết định hành chính đày Cosimo de
Medici ra khỏi Florence trong thời gian 10 năm. Tuy nhiên,
những gì dòng tộc Albizzi làm được thì nhà Medici còn có
thể làm tốt hơn. Họ bỏ ra nhiều tiền hơn để hối lộ và mua
chuộc, họ lập mưu tinh vi hơn và họ tống tiền ép buộc
thẳng tay hơn, cho nên không đầy một năm sau, Cosimo de
Medici đã được trở lại Florence. Bài học mà Cosimo rút ra

được cho mình từ va vấp với chính quyền là muốn làm ăn
yên ổn và thành đạt thì phải chinh phục được giới chính trị
bằng mọi cách và mọi giá. Đối tượng được Cosimo lựa
chọn chinh phục đầu tiên là Tòa thánh Vatican.

Tòa thánh Vatican – chỗ dựa và công cụ

Cosimo de Medici là người đầu tiên nhận ra rằng muốn
thành danh thì trước hết phải gây dựng được uy tín, mà
muốn gây dựng được uy tín thì phải có được 3 nhân tố sau:
khả năng tài chính thực sự, lòng tin của khách hàng và sự
hậu thuẫn của các thế lực chính trị,...
Thương hiệu đầu tiên trên thế giới
Hoạt động ngân hàng đã có từ rất lâu, nhưng ngân hàng của
dòng họ Medici ở Italia trong thế kỷ 15 mới có thể coi là
thương hiệu đầu tiên trên thế giới theo cách định nghĩa
thương hiệu ngày nay.
Thế kỷ 13, thành phố Florence là trung tâm thương mại và
tài chính không chcủa Italia mà ca cả châu Âu. Những
ngân hàng ở Florence thời ấy cho các thương lái vay tiền
trả lãi, nhưng đặc biệt là cho những vua chúa ở châu Âu
vay mượn tiền của họ để sống xa xỉ. Đổi lại, ngân hàng có
quyền thu thuế ở các lãnh địa khác nhau. Cả hai đều có lợi.
Vỏ quýt dày có móng tay nhn
Ngân hàng ca dòng hMedici phất lên nhờ cuộc khủng
hoảng tài chính của Vương triều Anh trong thế kỷ 14. Nhà
vua Anh quc Eduard Đệ Tam không có tiền để trang trải
những khoản nợ các ngân hàng ở Florence khiến cho hàng
loạt ngân hàng ở Florence bị phá sản. Giữa lúc đó, Vieri di
Thương hiệu đầu tiên trên thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu đầu tiên trên thế giới - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thương hiệu đầu tiên trên thế giới 9 10 333