Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu
Giá trị thương hiệu được hiểu là những giá trị đặc thù
mà thương hiệu mang lại cho những đối tượng liên
quan (bản thân doanh nghiệp, khách hàng, cổ đông,
nhân viên...). Khi nói về giá trị thương hiệu thì chúng
ta lại quan tâm đến hai khía cạnh.

Thứ nhất, giá trị cảm nhận là những cảm xúc, tình
cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Thứ
hai, giá trị tài chính là hành vi của người tiêu dùng họ
chọn dùng thương hiệu của tổ chức hay là những đối
thủ cạnh tranh.
Giá trị thương hiệu gồm 5 thành tố chính đó là: sự
nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận vượt
trội, sự liên tưởng thương hiệu, sự trung thành
thương hiệu, các yếu tố giá trị thương hiệu khác. Việc
tạo dựng được những giá trị này là cả một quá trình,
đòi hỏi sự đầu tư và quyết tâm của doanh nghiệp.

Hình vẽ tóm tắt 5 thành tố chính của giá trị thương
hiệu:

Sự nhận biết thương hiệu
Nhận biết thương hiệu là khả năng mà một khách
hàng tiềm năng có thể nhận biết hoặc gợi nhớ đến
một thương hiệu. Người mua thường lựa chọn

thương hiệu mà mình đã biết bởi vì họ cảm thấy
được an toàn và thoải mái hơn.
Vì theo lệ thường thì một thương hiệu được nhiều
người biết đến sẽ đáng tin cậy hơn và chất lượng sẽ
tốt hơn. Sự nhận biết thương hiệu sẽ rất quan trọng
đối với các mặt hàng tiêu dùng, khi mà mỗi khi mua
hàng hóa thì người ta thường hoạch định thương
hiệu từ trước. Trong trường hợp này thì những
thương hiệu không được biết đến sẽ không có cơ hội
được chọn lựa.
Thuộc tính này có thể được đo lường bằng thang chỉ
tiêu sau:
•Nhắc đến ngay lần đầu tiên khi nói đến chủng loại
sản phẩm (top of mind).
•Nhận biết không nhắc nhở.
•Nhận biết có nhắc nhớ.
•Không nhận biết.

Chất lượng cảm nhận vượt trội

Giá trị cảm nhận, chính là sự chênh lệch giữa tổng
giá trị người tiêu dùng nhận được và những giá trị mà
họ mong đợi ở một sản phẩm khi quyết định mua tại
một mức chi phí nào đó.
Một thương hiệu thường đi kèm theo một cảm nhận
tổng thể của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
Ví dụ với các sản phẩm Elextrolux thì người ta
thường liên tưởng đến sự bền bỉ của chiếc máy giặt
chẳng hạn. Chất lượng cảm nhận sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến quyết định mua sắm và sự trung thành của
khách hàng, đặc biệt là trong trường hợp người mua
không có thời gian hoặc không thể nghiên cứu kỹ
lưỡng các tính năng sản phẩm trước khi mua. Chất
lượng cảm nhận còn hỗ trợ cho việc xác định một
chính sách giá cao vì thế sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều
hơn để tái đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu...
Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu
Giá tr thương hiệu được hiểu là những giá trị đặc thù
thương hiệu mang lại cho những đối tượng liên
quan (bản thân doanh nghiệp, khách hàng, cổ đông,
nhân viên...). Khi nói về giá trị thương hiệu thì chúng
ta lại quan tâm đến hai khía cạnh.
Thứ nhất, giá trị cảm nhận là những cảm xúc, tình
cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Thứ
hai, giá trị tài chính là hành vi của người tiêu dùng h
chn dùng thương hiệu của tổ chức hay là những đối
thcạnh tranh.
Giá tr thương hiệu gồm 5 thành tố chính đó là: s
nhn biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận vượt
trội, sự liên tưởng thương hiệu, sự trung thành
thương hiệu, các yếu tố giá trị thương hiệu khác. Việc
tạo dựng được những giá trị này là cmột quá trình,
đòi hỏi sự đầu tư và quyết tâm của doanh nghiệp.
Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thương hiệu Kiến thức thương hiệu Giá trị thương hiệu 9 10 601