Ktl-icon-tai-lieu

Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn xây dựng thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn
xây dựng thương hiệu
Thương hiệu quốc gia, theo cách nhìn của một người xây
dựng thương hiệu, là những ấn tượng của một quốc gia
trong

quá

trình

buôn bán, sản xuất,
trao
hóa...,

đổi

hàng

là

những

quá trình mà khi
nêu tên của một
quốc

gia,

người

buôn bán có thể
dựa vào đó để tăng
hay giảm giá trị
của các sản phẩm
mang yếu tố hình ảnh của quốc gia đó trong quá trình
thương lượng để xác định được phần lợi về mình.

Cũng có một số cách đề cập khác về thuật ngữ “thương
hiệu quốc gia” nhưng trong bài viết này tôi không đề cập

tới những khái niệm hình ảnh hay ấn tượng không mang
tính thương mại, cụ thể hơn là không mang được lợi thế
cho các thương vụ có gắn tới Việt Nam trong quá trình
thương lượng. Như vậy, khi nói đến thương hiệu quốc gia,
tức là nói đến các lợi thế cạnh tranh mà bản thân quốc gia
đó có thể mang lại cho người tiêu dùng khi sử dụng một
sản phẩm hay dịch vụ của quốc gia đó hay mang trên mình
dấu hiệu bảo chứng chất lượng hay đặc thù dịch vụ/tính
năng... của một quốc gia. Tất nhiên, thương hiệu quốc gia
một phần được tạo nên từ những hoạt động trong lịch sử,
nhưng cũng như các thương hiệu khác, thương hiệu quốc
gia được tạo thành chính từ quá trình truyền thông của các
thị trường mà quốc gia đó có ảnh hưởng tới.
Bắt đầu từ thị trường
Đầu tiên phải nói đến những địa bàn mà Việt Nam có ảnh
hưởng, từ đó mới có thể đề cập tới sự ảnh hưởng của dòng
chữ Made in Vietnam hay Designed by Vietnamese hay
Vietnam origin materials...
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn biểu tượng cho một cuộc
chiến vĩ đại, cuộc chiến đó đã chiến thắng và vẫn còn dấu

ấn trong nhiều thế hệ ở nhiều nước. Xét về mặt thương
hiệu, thì thương hiệu Việt Nam đã được định vị như là một
vị thần chiến tranh: có thể là chiến tranh nhân dân, không
đại diện cho một sức mạnh vũ khí mà đại diện cho sức
mạnh con người trong chiến đấu và chiến thắng.Với một
định vị như vậy, thương hiệu Việt Nam có thể rất thành
công trong thị trường các sản phẩm có liên quan đến chiến
tranh hay lòng dũng cảm hay các sản phẩm rèn luyện sức
khỏe, ý chí của cá nhân hay tập thể. Trong các thị trường
này thì thương hiệu Việt Nam sẽ hoàn toàn có thể lấn lướt
các thương hiệu quốc gia khác, kể cả Made in USA hoặc
Made in Japan vì thương hiệu Việt Nam có sức mạnh hơn
hẳn các thương hiệu khác.
Hiện nay, chúng ta đang muốn bán các sản phẩm nông lâm
thủy sản hay dịch vụ nhưng thương hiệu các sản phẩm này
ở Việt Nam chưa được xây dựng theo định hướng là một
nhà sản xuấ...
Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn
xây dựng thương hiệu
Thương hiệu quốc gia, theo cách nhìn ca một người xây
dựng thương hiệu, là những ấn tượng của một quốc gia
trong quá trình
buôn bán, sản xuất,
trao đổi hàng
a..., những
quá trình mà khi
nêu n của một
quốc gia, người
buôn bán có th
dựa vào đó để tăng
hay giảm giá trị
của các sản phẩm
mang yếu tố hình ảnh của quốc gia đó trong quá trình
thương lượng để xác định được phần lợi về mình.
Cũng một số cách đ cập khác về thuật ngữ thương
hiệu quốc gia” nhưng trong bài viết y i không đcập
Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn xây dựng thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn xây dựng thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thương Hiệu Quốc Gia: Từ góc nhìn của người tư vấn xây dựng thương hiệu 9 10 71