Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHẤN


THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT

GIẤY VÀ BỘT GIẤY


ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN, HUYỆN QUẾ SƠN,
TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHẤN

Bình Dương, Tháng 11 năm 2010
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHẤN

Trang 0

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên Công Ty :
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế
- Trụ sở công ty : Bình Dương.
- Đại diện pháp luật công ty:
Di động:
- Chức vụ: Giám đốc công ty.
- Điện Thoại:
Fax :
- Email : .
- Mã số thuế :
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
- Tên dự án
: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy .
- Địa điểm
: Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn, Quảng Nam.
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới .
I.3. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế
thu nhập doanh nghiệp;
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHẤN

Trang 1

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết
thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc
qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY
CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHN
THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
GIẤY VÀ BỘT GIẤY
ĐỊA ĐIM: KHU CÔNG NGHIP ĐÔNG QUẾ SƠN, HUYỆN QU SƠN,
TỈNH QUNG NAM
CH ĐU TƯ: CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHN
Bình Dương, Tháng 11 năm 2010
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH DƯƠNG CHẤN Trang 0
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy 9 10 574