Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình Giới thiệu về Sec

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuyết trình Giới thiệu về Sec

Séc là một lệnh vô điều kiện thể hiện dưới dạng chứng từ của người chủ tài khoản, ra lệnh cho [COLOR=#006400 !important]ngân hàng
trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Ngoài ra séc cũng có thể được định nghĩa là một hối phiếu ký phát đòi tiền một ngân hàng, thanh toán ngay khi có yêu cầu.

[/COLOR]
Thuyết trình Giới thiệu về Sec - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thuyết trình Giới thiệu về Sec 9 10 620