Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình lý thuyết tài chính đề tài "Lãi suất"

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thuyết trình lý thuyết tài chính đề tài "Lãi suất"

Lãi suất: là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu. Có nhiều loại lãi suất như: lãi suất tiền vay; lãi suất tiền gửi; lãi suất tái cấp vốn; lãi suất liên ngân hàng, lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực v.v.
Thuyết trình lý thuyết tài chính đề tài "Lãi suất" - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thuyết trình lý thuyết tài chính đề tài "Lãi suất" 9 10 478