Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình môn thuế

Được đăng lên bởi Bích Sơn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4733 lần   |   Lượt tải: 8 lần
XIN CHÀO CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ CỦA
NHÓM 2
LỚP QTKD_K35
Xin chúc có 1 buổi học
tiếp thu bài tốt và vui vẻ !

Trường ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI.
Khoa TỔNG HỢP

N

ÓM
H

2

KD
T
-Q

35
_K

Bài
Thuyết
Trình
Thuế

NHÓM 2 -QTKD_K35

NHỮNG BẤT CẬP
TRONG QUÁ TRÌNH
Chuyên đề:
KHAI NỘP THUẾ

NHÓM 2 -QTKD_K35

NỘI DUNG:
I.

GIỚI THIỆU VỀ THUẾ.

II.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN).

III.

THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU (XNK).

IV.

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB ).

V.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT).

VI.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN).

VII. THUẾ

MÔN BÀI.

NHÓM 2 -QTKD_K35

I – GIỚI THIỆU VỀ THUẾ


Khái niệm:

Thuế là một khoản phải nộp mà các thể nhân
và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối
với nhà nước. Thuế không phải là một hiện
tượng tự nhiên mà là hiện tượng xã hội do
chính con người định ra và nó gắn liền với
phạm trù nhà nước và pháp luật.

NHÓM 2 -QTKD_K35

I – GIỚI THIỆU VỀ THUẾ


Vai trò của thuế đối với nền kinh tế - xã hội:


Pháp luật thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước nhằm
huy động tập trung một phần của cài vật chất trong xã hội
vào ngân sách nhà nước.



Pháp luật thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước đối
với nền kinh tế - xã hội.



Pháp luật thuế là công cụ góp phần đảm bảo sự bình đẳng
giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội.

NHÓM 2 -QTKD_K35

I – GIỚI THIỆU VỀ THUẾ


Các sắc thuế đang được áp dụng tại Việt Nam:
 Thuế

thu nhập cá nhân *

Thuế môn bài *

 Thuế

xuất - nhập khẩu *

 Thuế sử dụng đất.



Thuế tiêu thụ đặc biệt *

 Thuế

giá trị gia tăng *

 Thuế

thu nhập doanh nghiệp *

 Thuế tài nguyên.
 Thuế trước bạ.
 Phí & các loại phí

khác.

Ghi chú: Các loại thuế “ * ” là những loại thuế chúng ta sẽ tìm
hiểu về những bất cập trong quá trình kê khai nộp thuế.

NHÓM 2 -QTKD_K35

Những vấn đề bất cập trong lĩnh
vực thuế
Trong những năm gần đây, pháp luật thuế của Việt
Nam được cải thiện rất nhiều. Nguyên tắc tự khai, tự
nộp tạo ra nhiều tiện lợi cho người nộp thuế, đồng
thời cũng kiểm soát chặt chẽ hơn việc thu, nộp thuế
và giảm thất thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, về
thuế vẫn còn những vấn đề bất cập.

NHÓM 2 -QTKD_K35

II. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 Khi

luật ra đời không ít người tỏ ra thất vọng
và nhiều ý kiến phản biển bởi Luật đã “đóng
đinh” mức khởi điểm chịu thuế TNCN 4 triệu
đồng và mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) 1,6
triệu đồng/người.

NHÓM 2 -QTKD_K35

II. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN



Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng lên hơn
54% nhưng mức ngưỡng khởi điểm tính thuế
TNCN và mức GTGC đã ...
XIN CHÀO CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ CỦA
NHÓM 2
LỚP QTKD_K35
Xin chúc có 1 buổi học
tiếp thu bài tốt và vui vẻ !
Thuyết trình môn thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình môn thuế - Người đăng: Bích Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thuyết trình môn thuế 9 10 130