Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường

Được đăng lên bởi Huy Rùa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường
Ô nhiễm môi trường là một chủ đề hết sức quen thuộc với chúng ta qua các phương tiện
thông tin đại chúng. Là vấn đề của mọi thời đại và sẽ luôn nóng bởi nó gắn liền với sự gia tăng
nhanh về dân số,phát triển kinh tế. Trong khi không phải một quốc gia nào cũng có một hệ thống
pháp lý,cũng như quản lí tốt về môi trường và cũng không phải quốc gia nào cũng nhiệt tình cắt
giảm sản xuất để hạn chế ô nhiễm. Và mỗi chúng ta không phải ai cũng là những người có ý
thức.
Hôm nay ,tôi sẽ không nói đến những gì đã quá quen thuộc về ô nhiễm môi trường mà các
phương tiện thông tin đã nói hàng ngày hàng giờ.Tôi xin nói vấn đề chính là ô nhiễm môi trường
với phát triển kinh tế và các nỗ lực chung của thế giới chúng ta trong việc hạn chế ô nhiễm môi
trường.
Một nền kinh tế bền vững là nền kinh tế có sự cân bằng giữa Kinh tế - xã hội – môi trường.
Môi trường là nơi cung cấp các tài nguyên,nguyên liệu,mang lại các điều kiện khác để có thể sản
xuất,phát triển kinh tế.Tuy nhiên,trong tiến trình kinh tế,chúng ta lấy đi của môi trường bao nhiêu
là khoáng sản,tài nguyên và rồi sau đó lại thải vào môi trường rất rất nhiều chất thải. Nếu kinh tế
phát triển nhưng môi trường bị ô nhiễm thì cũng bằng thừa! Bởi kinh tế phát triển là để phục vụ
con người nhưng nếu môi trường ô nhiễm thì đã đi ngược lại mục đích của chúng ta là mang lại
cuộc sống tốt hơn cho con người. Và nếu như môi trường tiếp tục bị tàn phá thì sự phát triển đó
sẽ không bền vững và sẽ sụp đổ. Một nhà khoa học từng nói : “Chúng ta đang lấy quá khứ và
tương lai để nuôi hiện tại.” Thật vậy, để có thể hình thành nên một môi trường có sự cân bằng về
sinh thái,sinh học thì có thể phải mất hàng triệu năm…Để có một cánh rừng nguyên sinh phải
mất hàng trăm hàng nghìn năm hoặc lâu hơn,một mỏ khoáng sản phải mất hàng vạn,hàng triệu
năm để hình thành…nhưng hiện tại chúng ta đang làm ô nhiễm,đang lấy đi,lấy đi cả phần của
các thế hệ mai sau.
Nói đi cũng phải phải nói lại, ô nhiễm môi trường là điều tất yếu nhưng nó phải nằm trong giới
hạn cho phép.Một ví dụ về Singapore,là một đất nước quản lí môi trường rất tốt,là nước phát
triển nhưng cũng là một thành phố sạch nhất thế giới.Tất cả là nhờ sự quản lý chặt chẽ,kỉ luật
ngay từ khi mới tách ra từ Malayxia.Đó là sự nỗ lực ngay từ ban đầu của một quốc đảo non
trẻ,không có tiềm lực kinh tế,không có khả năng tự về,không có quân đội,nguồn nước lại phụ
thuộc vào thời tiết và nhập khẩu,lại có bất đồng về sắc tộc trong nước…Một ví dụ khiến chúng ta
nghĩ đến ...
Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường
Ô nhiễm môi trường là một chủ đề hết sức quen thuộc với chúng ta qua các phương tiện
thông tin đại chúng. Là vấn đề của mọi thời đại và sẽ luôn nóng bởi nó gắn liền với sự gia tăng
nhanh về dân số,phát triển kinh tế. Trong khi không phải một quốc gia nào cũng có một hệ thống
pháp lý,cũng như quản lí tốt về môi trường và cũng không phải quốc gia nào cũng nhiệt tình cắt
giảm sản xuất để hạn chế ô nhiễm. Và mỗi chúng ta không phải ai cũng là những người có ý
thức.
Hôm nay ,tôi sẽ không nói đến những gì đã quá quen thuộc về ô nhiễm môi trường mà các
phương tiện thông tin đã nói hàng ngày hàng giờ.Tôi xin nói vấn đề chính là ô nhiễm môi trường
với phát triển kinh tế và các nỗ lực chung của thế giới chúng ta trong việc hạn chế ô nhiễm môi
trường.
Một nền kinh tế bền vững là nền kinh tế có sự cân bằng giữa Kinh tế - xã hội – môi trường.
Môi trường là nơi cung cấp các tài nguyên,nguyên liệu,mang lại các điều kiện khác để có thể sản
xuất,phát triển kinh tế.Tuy nhiên,trong tiến trình kinh tế,chúng ta lấy đi của môi trường bao nhiêu
là khoáng sản,tài nguyên và rồi sau đó lại thải vào môi trường rất rất nhiều chất thải. Nếu kinh tế
phát triển nhưng môi trường bị ô nhiễm thì cũng bằng thừa! Bởi kinh tế phát triển là để phục vụ
con người nhưng nếu môi trường ô nhiễm thì đã đi ngược lại mục đích của chúng ta là mang lại
cuộc sống tốt hơn cho con người. Và nếu như môi trường tiếp tục bị tàn phá thì sự phát triển đó
sẽ không bền vững và sẽ sụp đổ. Một nhà khoa học từng nói : “Chúng ta đang lấy quá khứ và
tương lai để nuôi hiện tại.” Thật vậy, để có thể hình thành nên một môi trường có sự cân bằng về
sinh thái,sinh học thì có thể phải mất hàng triệu năm…Để có một cánh rừng nguyên sinh phải
mất hàng trăm hàng nghìn năm hoặc lâu hơn,một mỏ khoáng sản phải mất hàng vạn,hàng triệu
năm để hình thành…nhưng hiện tại chúng ta đang làm ô nhiễm,đang lấy đi,lấy đi cả phần của
các thế hệ mai sau.
Nói đi cũng phải phải nói lại, ô nhiễm môi trường là điều tất yếu nhưng nó phải nằm trong giới
hạn cho phép.Một ví dụ về Singapore,là một đất nước quản lí môi trường rất tốt,là nước phát
triển nhưng cũng là một thành phố sạch nhất thế giới.Tất cả là nhờ sự quản lý chặt chẽ,kỉ luật
ngay từ khi mới tách ra từ Malayxia.Đó là sự nỗ lực ngay từ ban đầu của một quốc đảo non
trẻ,không có tiềm lực kinh tế,không có khả năng tự về,không có quân đội,nguồn nước lại phụ
thuộc vào thời tiết và nhập khẩu,lại có bất đồng về sắc tộc trong nước…Một ví dụ khiến chúng ta
nghĩ đến ý thức và trách nhiệm của con người tác động to lớn đến thế nào tới môi trường.Và mỗi
chúng ta phải hành động ngay từ những việc làm nhỏ nhất,như tiết kiệm,bỏ rác vào thùng…
Đừng nghĩ mình là một cá thể nhỏ bé, hành động tốt của bạn có thể trở thành một sự lan tỏa
khiến người xung quanh phải thay đổi.
Vậy những nỗ lực chung của thế giới là gì?
Khi các nước phát triển đã hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa thì các nước đang phát triển
vẫn đang tiến hành công nghiệp hóa. Với họ,vấn đề kinh tế,miếng cơm hàng ngày của họ quan
trọng hơn là bầu không khí mà họ đang thở,quan trọng hơn là môi trường họ đang sống. Còn các
nước phát triển như Mỹ,Phương Tây,trong Hội Nghị Cô-pen-ha-gen năm 2009 về biến đối khi
hậu,họ nói họ không thể cắt giảm năng lượng một phần bởi vì sản xuất Kinh tế,một phần vì quyết
Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường - Trang 2
Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường - Người đăng: Huy Rùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thuyết Trình: Ô Nhiễm Môi Trường 9 10 472