Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng?
Những hình thức phân khúc thị trường truyền thống
thường không hiệu quả, vì vậy mỗi năm trong 30.000
sản phẩm mới ra mắt thì có đến 95% thất bại.
Khi lập kế hoạch cho sản phẩm mới, các công ty
thường bắt đầu bằng việc phân khúc thị trường và
dựa vào đó mà định vị sản phẩm của mình. Phân
khúc thị trường bao gồm chia thị trường thành các
loại sản phẩm khác nhau, theo chức năng hay giá cả,
hoặc phân loại khách hàng dựa theo độ tuổi, giới tính,
trình độ, hay mức thu nhập.
Tuy nhiên, theo Clayton Christensen, GS. trường kinh
doanh Havard, các cách phân khúc thị trường này
đều không hiệu quả, vì vậy mỗi năm trong khoảng
30.000 sản phẩm mới ra đời thì có đến 95% thất bại.
Vấn đề là thông thường khách hàng không mua sắm
theo các phân khúc thị trường truyền thống. Họ đến
cửa hàng mua một sản phẩm để giải quyết một vấn
đề cụ thể. Với lập luận này, Christensen đã gợi ý rằng

các công ty nên phân khúc thị trường theo những vấn
đề, nhu cầu thực tế của khách hàng.
"Bạn mua một sản phẩm nào đó không phải vì bạn
thuộc nhóm tuổi từ 18 đến 35 hay vì bạn có bằng đại
học," GS. Christensen nói. "Có thể những yếu tố này
liên quan đến quyết định của bạn nhưng đó không
phải là lý do để bạn mua sắm. Chúng tôi nhận ra rằng
bạn mua một sản phẩm vì bạn muốn giải quyết một
vấn đề cụ thể. Hiểu và ứng dụng hiệu quả nhận định
này sẽ giúp các những công ty xây dựng những sản
phẩm mà khách hàng thực sự muốn mua".
Theo GS. Christensen, có một khác biệt quan trọng
giữa việc xác định chức năng của một sản phẩm và
xác định mục đích của nó. Theo GS Christensen
"Phân khúc thị trường theo chức năng thực chất là
đứng trên quan điểm của đối thủ cạnh tranh và nhân
viên để quyết định về sản phẩm".
"Trong khi đó, xem xét vấn đề khách hàng cần giải
quyết khi mua hàng có nghĩa là tìm hiểu cặn kẽ, theo

dõi khách hàng và luôn đặt ra câu hỏi: tại sao khách
hàng lại lựa chọn như thế?"

GS. Clayton Christensen, một trong những
người đầu tiên đưa ra vấn đề tiếp thị sản phẩm
theo mục đích sử dụng
Câu chuyện về cốc sữa khuấy[1]
GS Christensen thường chia sẻ câu chuyện về một
dãy nhà hàng thức ăn nhanh muốn tăng lượng sữa
khuấy bán ra. Công ty này phân khúc thị trường theo
sản phẩm (sữa khuấy) và theo đối tượng khách hàng.
Bộ phận tiếp thị đề nghị những khách hàng tiềm năng
liệt kê các đặc điểm của một cốc sữa khuấy mà họ

mong muốn (đặc, loãng, ngọt đậm hay ngọt dịu, mùi
trái cây hay mùi sôcôla..). Những người được phỏng
vấn đã trả lời rất thành thật và côn...
Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng?
Những hình thức phân khúc thị trường truyền thống
thường không hiệu quả, vì vậy mỗi năm trong 30.000
sản phẩm mới ra mắt thì có đến 95% thất bại.
Khi lập kế hoạch cho sản phẩm mới, các công ty
thường bắt đầu bằng việc phân khúc thị trường và
dựa vào đó mà định vị sản phẩm của mình. Phân
khúc thị trường bao gồm chia thị trường thành các
loi sản phẩm khác nhau, theo chức năng hay giá cả,
hoc phân loại khách hàng dựa theo độ tuổi, giới tính,
trình độ, hay mức thu nhập.
Tuy nhiên, theo Clayton Christensen, GS. trường kinh
doanh Havard, các cách phân khúc thị trường này
đều không hiệu quả, vì vậy mỗi năm trong khoảng
30.000 sản phẩm mới ra đời thì có đến 95% thất bại.
Vấn đề là thông thường khách hàng không mua sắm
theo các phân khúc thị trường truyền thống. Họ đến
cửa hàng mua một sản phẩm để giải quyết một vấn
đề cụ thể. Với lập luận này, Christensen đã gợi ý rằng
Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiếp thị theo mục đích sử dụng hay theo chức năng? 9 10 558