Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng :
Mặt hàng cung cấp :
Người liên lạc :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax

STT Hạng mục đánh giá Hạng mục được đánh giá Điểm
1
2
3
4
5
6
7

Qúa trình quan hệ với Cty.
Chất lượng.
Giá cả.
Phản hồi xử lý sự cố phát sinh.
Thời gian giao hàng.
Phương thức thanh tốn.
Khả năng cung ứng về số lượng.Tổng số điểm (A):


Thang điểm : 1 - Quá kém ; 2 - Kém ; 3 - Trung bình ; 4 - Khá ; 5 - Tốt

-
Chấp nhận : A > 60% Tổng số điểm tối đa của các hạng mục được đánh giá và không có điểm <3
-
Không chấp nhận

Phê duyệt Ngày tháng .năm
Tổng Giám Đốc Trưởng phòng Người đánh gía
Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng 9 10 87