Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học 8794 : 2011

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8794 : 2011
Xuất bản lần 2

TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Secondary school - Design requirements

HÀ NỘI - 2011

2

TCVN 8794 : 2011

Mục lục

1

Phạm vi áp dụng ...................................................................................................................5

2

Tài liệu viện dẫn ...................................................................................................................5

3

Quy định chung ....................................................................................................................6

4

Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng ...........................................7

5

6

7

4.1

Yêu cầu về khu đất xây dựng ................................................................................................. 7

4.2

Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng ................................................................................... 8

Nội dung công trình và yêu cầu giải pháp thiết kế kiến trúc ...........................................9
5.1

Yêu cầu chung .......................................................................................................................... 9

5.2

Khối phòng học ....................................................................................................................... 10

5.3

Khối phục vụ học tập .............................................................................................................. 12

5.4

Khối hành chính quản trị ........................................................................................................ 14

5.5

Khu sân chơi, bãi tập ............................................................................................................. 15

5.6

Khu vệ sinh và khu để xe ...................................................................................................... 16

5.7

Khối phục vụ sinh hoạt........................................................................................................... 17

Yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật ...................................................................................17
6.1

Hệ thống cấp thoát nước .............................................................................................17

6.2

Hệ thống chiếu sáng, chống ồn, cách âm, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ .............18

6.3

Hệ thống thông gió, điều hoà không khí .......................................................
2
TCVN TIÊU CHUN QUC GIA
TCVN 8794 : 2011
Xut bn ln 2
TRƯỜNG TRUNG HC – YÊU CU THIT K
Secondary school - Design requirements
HÀ NI - 2011
Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học 8794 : 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học 8794 : 2011 - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học 8794 : 2011 9 10 229