Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Việt Nam

Được đăng lên bởi tập quên cậu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3705-90
THỦY SẢN
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ VÀ PROTEIN THÔ
Aquatic products
Method for determination of total nitrogen and protein contents
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3705-81, qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số
và protein thô đối với các nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thủy sản.
1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ
1.1. Lấy mẫu
Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 5276-90.
1.2. Nguyên tắc chung
Vô cơ hóa mẫu thử bằng axit sunfuric đậm đặc, nitơ có trong mẫu thử chuyển thành amon
sunfat. Dùng kiềm đặc đẩy amoniac ra khỏi amon sunfat trong máy cất đạm, tạo thành amon
hydroxyt, rồi định lượng bằng axit.
1.3. Dụng cụ và hóa chất
- Máy cất đạm;
- Bình kendan, dung tích 100, 250ml;
- Bình định mức dung tích 100ml;
- Ống đong dung tích 10, 100ml;
- Buret 25ml;
- Pipet 10, 20, 50ml;
- Bình nón, dung tích 250ml;
- Chén cân;
- Phễu thủy tinh;
- Thìa nhựa;
- Bếp điện;
- Giấy lọc không tro;
- Giấy đo pH;
- Cân phân tích, độ chính xác 0,001 g;
- Axit sunfuric (H2SO4) đậm đặc và dung dịch 0,1N;
- Natri hydroxyt (NaOH), dung dịch 33% và dung dịch 0,1N;
- Hỗn hợp xúc tác: đồng sunfat (CuSO 4) + Kali sunfat (K2SO4), tỷ lệ 1/10 (theo khối lượng);
- Chỉ thị hỗn hợp: 200mg đỏ metyl và 100mg xanh metylen hòa tan trong 200ml etanol (C 2H5OH)
96%;
- Phenolphtalein, dung dịch 1% trong etanol 60%.
1.4. Tiến hành thử

Cân chính xác 0,3 – 0,5g mẫu thử vào một mẩu giấy lọc không tro, cuộn lại, cho vào bình kendan
sao cho mẫu thử không dính vào cổ bình, cho tiếp 1g hỗn hợp xúc tác và 10ml axit sunfuric đậm
đặc.
- Nếu mẫu thử là các loại mắm đặc: cho một ít mẫu thử vào chén cân cùng với một thìa nhựa lấy
khoảng 0,5g mẫu thử vào mẩu giấy lọc không tro, cuộn lại, cho vào bình kendan để vô cơ hóa.
Thìa nhựa lại đặt vào bình cân, cân khối lượng còn lại được M 2. Hiệu số giữa hai lần cân là khối
lượng mẫu thử đã lấy để phân tích.
- Nếu mẫu thử là nước mắm: Dùng pipet lấy chính xác 10ml nước mắm đã lọc cho vào bình định
mức dung tích 200ml, thêm nước cất đến vạch mức, lắc đều. Hút chính xác 20ml dịch pha loãng,
cho vào bình kendan, thêm chất xúc tác và 3 – 5ml axit sunfuric đặc vào để vô cơ hóa.
Dùng phễu nhỏ đậy bình kendan, đặt bình nghiên 40 độ trên bếp điện trong tủ hốt. Đun 15 -20
phút sao cho chất lỏng trong bình không sủi phồng, không bắn lên cổ bình (có thể để qua đêm rồi
mới đun). Sau đó đặt bình thấp gần bếp hơn cho tới khi dịch vô cơ hóa trong bình trong suốt
hoặc trong xanh (không được có màu vàng nhạt) mặt tro...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3705-90
THỦY SẢN
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ VÀ PROTEIN THÔ
Aquatic products
Method for determination of total nitrogen and protein contents
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3705-81, qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số
và protein thô đối với các nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thủy sản.
1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ
1.1. Lấy mẫu
Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 5276-90.
1.2. Nguyên tắc chung
Vô cơ hóa mẫu thử bằng axit sunfuric đậm đặc, nitơ có trong mẫu thử chuyển thành amon
sunfat. Dùng kiềm đặc đẩy amoniac ra khỏi amon sunfat trong máy cất đạm, tạo thành amon
hydroxyt, rồi định lượng bằng axit.
1.3. Dụng cụ và hóa chất
- Máy cất đạm;
- Bình kendan, dung tích 100, 250ml;
- Bình định mức dung tích 100ml;
- Ống đong dung tích 10, 100ml;
- Buret 25ml;
- Pipet 10, 20, 50ml;
- Bình nón, dung tích 250ml;
- Chén cân;
- Phễu thủy tinh;
- Thìa nhựa;
- Bếp điện;
- Giấy lọc không tro;
- Giấy đo pH;
- Cân phân tích, độ chính xác 0,001 g;
- Axit sunfuric (H
2
SO
4
) đậm đặc và dung dịch 0,1N;
- Natri hydroxyt (NaOH), dung dịch 33% và dung dịch 0,1N;
- Hỗn hợp xúc tác: đồng sunfat (CuSO
4
) + Kali sunfat (K
2
SO
4
), tỷ lệ 1/10 (theo khối lượng);
- Chỉ thị hỗn hợp: 200mg đỏ metyl và 100mg xanh metylen hòa tan trong 200ml etanol (C
2
H
5
OH)
96%;
- Phenolphtalein, dung dịch 1% trong etanol 60%.
1.4. Tiến hành thử
Tiêu Chuẩn Việt Nam - Trang 2
Tiêu Chuẩn Việt Nam - Người đăng: tập quên cậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiêu Chuẩn Việt Nam 9 10 777